Arbetslösheten klart större bland lågutbildade

ARBETSMARKNAD2023-09-12

I slutet av augusti var 331 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är en svag ökning jämfört med månaden innan. Arbetslösheten är betydligt högre i grupper med lägre utbildningsnivå. ”För dem som drabbas av arbetslöshet ökar möjligheten att få ett arbete mångdubbelt med en utbildning”, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten minskade i augusti med knappt 5 000 personer jämfört med samma månad förra året, enligt aktuell statistik från Arbetsförmedlingen. Däremot har arbetslösheten ökat något jämfört med juli månad i år.

”Det är för tidigt för att prata om ett skifte eftersom vi bara har sett ökningen den här månaden. Men vi följer utvecklingen noga och vår senaste prognos säger att arbetslösheten kommer öka ytterligare i år”, konstaterar analysdirektör Eva Samakovlis i pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingens statistik visar att arbetslösheten skiljer sig mycket kraftigt mellan olika utbildningsnivåer. Bland dem som saknar gymnasieutbildning är arbetslösheten omkring tjugo procent, att jämföra med fem procent för dem som har gått gymnasiet och fyra procent för dem som har fortsatt studera efter gymnasiet.

”Siffrorna om utbildningsnivåer sätter fingret på vad vi behöver arbeta mer med framöver, nämligen att se till att fler utbildar sig. Här är vår samverkan med kommunerna, som vi nyligen har vidareutvecklat, otroligt viktig i utbildningskedjan”, framhåller Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar i pressmeddelandet.

Maria Mindhammar övergår nästa vecka till sitt nya uppdrag som generaldirektör för Migrationsverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA