Avråder från krav på hållbarhetsrapporter

HÅLLBARHET2019-03-01
Enligt årsredovisningslagen måste privata företag lämna hållbarhetsredovisningar. Det kravet bör inte ställas på statliga myndigheter, anser Ekonomistyrningsverket.

Riksdagen beslutade 2016 om ändringar i årsredovisningslagen, som bland annat innebär att större privata företag årligen ska skriva hållbarhetsrapporter. Rapporterna ska informera om konsekvenserna av verksamheten avseende miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Bakgrunden var ändringar i EUs redovisningsdirektiv, kopplade till de globala målen i Agenda 2030 om fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljöskydd.

De statliga bolagen har skarpare krav på sig än de i årsredovisningslagen, men för de statliga myndigheterna gäller inte skrivningarna i lagen.

Ett sådant generellt krav bör inte heller införas, anser Ekonomistyrningsverket, som haft regeringens uppdrag att jämföra och analysera kraven. Ett skäl är enligt Ekonomistyrningsverket att årsredovisningslagen är för trubbig som styrinstrument. Det finns också, enligt rapporten, en risk för dubbelrapportering på vissa områden.

Stat, kommuner och landsting har redan mer långtgående miljöansvar än företagen. I Regeringsformen anges att ”det allmänna” ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Myndigheternas bidrag till Agenda 2030 tillförsäkras bäst genom verksamhetsanpassade regeringsuppdrag och uppgifter i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev, bedömer Ekonomistyrningsverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Miljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.