Bakläxa för Finansinspektionen om offentlighet

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN2022-11-30

Statliga kommittéer är självständiga myndigheter. Därför får Finansinspektionen bakläxa på sitt beslut att neka utlämnande av handlingar från Kommittén för finansiell stabilitet och dess råd Finansiella stabilitetsrådet.

Det är Kammarrätten i Stockholm som prövat ett överklagande från en person som begärt ut underlaget till ett möte i Finansiella stabilitetsrådet i september men nekats att få del av handlingarna, rapporterar Dagens Juridik.

Finansinspektionen ansåg att rådet var en intern arbetsgrupp inom myndigheten och att handlingar som lämnats mellan myndigheten och rådet därför inte var inkomna eller upprättade, och därmed inte allmänna handlingar.

Rådet är ett mötesforum för företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgäldskontoret och fattar inga beslut. Men kammarrätten konstaterade att rådet är en del av Kommittén för finansiell stabilitet, och alla kommittéer som regeringen tillsatt är enligt kommittéförordningen självständiga myndigheter.

Därför slår kammarrätten fast att prövningen av utlämnande av handlingar måste göras om, nu med utgångspunkten att kommittén och dess råd är ett självständigt organ i förhållande till Finansinspektionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.