Begränsade möjligheter att utöka vandelskontroll

MIGRATIONSVERKET2023-03-31

Migrationsverket arbetar redan i dag med kontroll av vandel och levnad utifrån gällande lag, skriver myndigheten till regeringen. ”Med gällande lagstiftning är möjligheterna att kontrollera andra faktorer än brottslighet och misstänkt brottslighet begränsade. Det kräver i så fall förändrad lagstiftning”, framhåller myndighetens rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande.

Migrationsverket fick i årets regleringsbrev regeringens uppdrag att analysera möjligheterna att utöka kontrollen av vandel och levnad när myndigheten handlägger ansökningar om uppehållstillstånd. Nu har myndigheten lämnat en första rapport till regeringen.

”En stor del av de kontroller kopplade till vandel som idag går att göra gör vi redan. Men ytterligare informationsinhämtning, till exempel genom fler kontrollfrågor vid ansökan, kan göra vandelsprövningen mer effektiv”, konstaterar rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande.

Redan i dag kontrollerar Migrationsverket enligt pressmeddelandet om den sökande lever ”ett skötsamt liv” innan myndigheten fattar beslut om exempelvis uppehållstillstånd. När ansökan om uppehållstillstånd kommer in görs automatiskt en kontroll mot Säkerhetspolisens register innan ärendet går vidare till handläggning. Kontroll görs också i Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister och i EUs databas Schengen Information System, SIS, för alla personer över 15 år.

Myndigheten bedömer i sin redovisning till regeringen att fler slagningar i de befintliga systemen inte är ett effektivt sätt att öka kontrollen av vandel. I stället menar Migrationsverket att en utökad vandelsprövning kan göras genom att hämta in relevanta uppgifter på andra sätt. Exempelvis kan man införa fler individualiserade frågor i ansökningsformuläret till den som söker uppehållstillstånd för första gången.

”Det skulle kunna vara frågor om eventuell tidigare brottslighet, men även frågor för att fånga upp säkerhetsindikatorer. Sådana frågor ställs idag i viss utsträckning till den som söker uppehållstillstånd för arbete eller studier, men de kan vara relevanta även till exempelvis medsökande familjemedlemmar”, understryker Carl Bexelius.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.