Blandad respons om slopad sjukgräns

SJUKFÖRSÄKRING2015-08-17

Socialdepartementets förslag att slopa den bortre parentesen i sjukförsäkringen avvisas av den närmast berörda myndigheten, Försäkringskassan. Men ST-avdelningen i Försäkringskassan har skickat ett eget, positivt remissvar.

Regeringskansliet har gjort en utredning i syfte att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som infördes av den borgerliga regeringen. Men Försäkringskassan anser att en tidsgräns är viktig för att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Däremot bör andra regler ses över, enligt myndigheten. Exempelvis är det viktigt att den som går över från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktion, ALI, hos Arbetsförmedlingen inte förlorar ekonomiskt på det.

Men STs avdelning i Försäkringskassan har en annan bild. Självklart kan tidsgränser påverka sjukfrånvaron, men det säger inget om ohälsa och arbetsförmåga, skriver avdelningen i sitt remissvar. Risken för ett permanent utanförskap ökar snarare än minskar om ersättningen stoppas och personen fortfarande saknar arbetsförmåga.

För handläggarna är tidsgränserna ett arbetsmiljöproblem, anser ST. De har en press att få tillbaka människor till arbetslivet innan ersättningen tar slut, men råder inte över arbetsgivarnas rehabiliteringsarbete eller hur sjukvården fördelar sina resurser. Handläggarna tvingas att försöka hitta sätt att förlänga ersättningen eller få med den sjuke till Arbetsförmedlingen, ”där inget annat väntar än vad som i många fall uppfattas som en förnedring”.

TCO förordar i sitt remissvar en annan lösning för att stoppa utförsäkringarna. Hellre än att slopa tidsgränsen vill TCO förlänga den maximala sjukskrivningstiden med ett år och återinföra möjligheten att få tidsbegränsad sjukersättning därefter.

Sjukförsäkringen

  • Sjukpenning/rehabiliteringspenning ges i högst 2,5 år, varav det första året med 80 procent av inkomsten och sedan 75 procent.
  • Personer med vissa allvarliga sjukdomar kan få ersättning längre tid.
  • Den som utförsäkrats erbjuds att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion med särskild ersättning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA