Blivande domare onanerade på tåg – får jobba kvar

DOMSTOLARNA2023-09-27

En man som utbildar sig till domare får behålla sitt jobb som fiskal, trots att han bötfällts för sexuellt ofredande. Mannen har onanerat framför en kvinna på ett tåg, men Statens ansvarsnämnd gör bedömningen att det var en engångsföreteelse och att det saknas tillräckliga skäl för ett avskedande.

Det var i mars i år som mannen började onanera nära en kvinna på ett tåg. Mannen har erkänt gärningen och godkänt ett strafföreläggande om sexuellt ofredande. Utöver dagsböter ålades mannen att betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan som utsatts för kränkningen.

Frågan om mannen, som genomgår en domarutbildning, även ska avskedas på grund av sitt agerande har nu prövats av Statens ansvarsnämnd.

Mannen har hänvisat till att han var kraftigt påverkad av alkohol vid tågresan. Han har också berättat att han mådde psykiskt dåligt vid tidpunkten. Varför detta resulterade i den brottsliga gärningen har han inte kunnat förklara, men han har beskrivit att han tillfälligt och fullständigt tappade omdömet, skriver Statens ansvarsnämnd i sitt beslut.

Kammarrätten, som är mannens arbetsgivare, har bedömt agerandet som förtroendeskadligt, men anser att det är positivt att mannen efter händelsen har tagit emot stöd från företagshälsovården för att hantera sin ångestproblematik.

Statens ansvarsnämnd delar bedömningen att det sexuella ofredandet skadar förtroendet för fiskalen, men anser att det saknas tillräckliga skäl för ett avskedande. Enligt Statens ansvarsnämnd framstår brottet som en engångsföreteelse, där mannen var starkt påverkad av alkohol och ångest. Att mannen efter brottet uttryckt ånger och skuld- och skamkänslor samt att han tagit emot stödinsatser vägs också in i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA