Brå får kritik för utebliven annonsering

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET2021-11-30

Att bara annonsera ut lediga anställningar internt är inte tillräckligt, anser JO, som kritiserar Brottsförebyggandet rådet för hur rekryteringen till två tjänster gått till.

Det var under förra året som Justitieombudsmannen, JO, tog emot en anmälan som rörde rekryteringen till två lediga tjänster på Brottsförebyggande rådet. Dessa hade endast annonserats internt, dels på myndighetens intranät, dels på en fysisk anslagstavla.

Enligt förordningen om statliga platsanmälningar ska statliga anställningar även anmälas till Arbetsförmedlingen. Brottsförebyggande rådet skriver i sitt yttrande till JO att de tog kontakt med Arbetsförmedlingen för att få information om var platsanmälningarna skulle skickas in. När de inte fick någon sådan information uteblev anmälan.

Det skälet är inte godtagbart enligt JO, som i sitt beslut kritiserar myndigheten.

”Det förvånar mig att rådet inte vidtog ytterligare åtgärder för att få nödvändig information om det aktuella anmälningsförfarandet”.

Enligt Brottsförebyggande rådet skulle personerna som fick tjänsterna ha klarat sig väl även vid en bredare annonsering. Myndigheten skriver vidare att man nu har sett över sina rutiner och riktlinjer för rekrytering.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA