Brå studerar utrikesföddas brottslighet

BROTT2019-04-01
Brottsförebyggande rådet, Brå, kommer att göra en stor studie av brottslighet bland utrikesfödda. Skälet är att det enligt myndigheten finns en stor efterfrågan på kunskap om brottslighet bland personer med utländsk bakgrund.

Sedan i höstas arbetar Brå arbetat med en kunskapsöversikt över tidigare nordisk forskning om brottslighet bland utrikesfödda. Den studien ska publiceras efter sommaren. Nästa steg kommer enligt verksamhetsplanen att bli en studie över registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien kommer innehålla liknande frågor som i myndighetens studie från 2005, men kommer att bli mer omfattande och göra det möjligt att följa utvecklingen över tid.

Undersökningen kommer att omfatta olika typer av brott, exempelvis våldsbrott, sexualbrott, samt olika typer av tillgreppsbrott. Enligt Brå behövs en ny studie för att ge beslutsfattare ha tillgång till uppdaterade underlag. Resultaten är planerade att publiceras i början av 2021.

Brå kommer också att genomföra en studie av brott mot asylsökande. Studien kommer att omfatta utsatthet för brott på asylboenden, svårigheter för rättsväsendet att upptäcka och utreda brott på dessa boenden och hur dessa brott kan förebyggas. Studien är planerad att publiceras 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Brottslighet