Bred uppgörelse om höjd pensionsålder

PENSIONER2016-09-20
Pensionsåldern höjs med två år. Möjligheten att gå i pension flyttas fram till 63 års ålder och rätten att arbeta kvar förlängs till 69 år. Det är huvuddragen i den överenskommelse Pensionsgruppen kommit fram till.

Tolv av parterna på arbetsmarknaden står bakom en avsiktsförklaring som den så kallade Pensionsgruppen presenterade på måndagen. Svenskt Näringsliv har deltagit i överläggningarna men inte undertecknat avsiktsförklaringen. I övrigt har Akademikeralliansen, Akademikerförbundet SSR, Arbetsgivarverket, Kommunal, LO, OFR, PTK, SACO, SEKO, SACO-S, SKL och TCO deltagit i överläggningarna. I Pensionsgruppen ingår också de politiska de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen.

När de politiska besluten om förändringar av de pensionsrelaterade åldrarna har fattats kommer parterna att arbeta för avtalslösningar som bygger på den nya ordningen. Om riksdagen fattar beslut under 2017 gör parterna bedömningen att de nya åldersgränserna kan genomföras från 2020.

Åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och i övriga offentliga omgivande trygghetssystem ska justeras och följa med de nya pensionsgränserna.

Parterna uppmanar i avsiktsförklaringen regeringen att börja jobba för att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden. De vill också att regeringen arbetar för ökad jämställdhet och minskade sjukskrivningar. Det behövs ökad forskning och kunskap om att förebygga såväl fysisk som psykisk ohälsa. Också forskning om det friska åldrandet kan bidra till arbetsplatser bättre utformade för äldre medarbetare.

Parterna vill se breda politiska initiativ i syfte att underlätta vidareutbildning och karriärväxling under hela, men inte minst senare delen av arbetslivet. Det skulle enligt avsiktsförklaringen både kunna bidra till en bättre hälsa och till en förlängning av arbetslivet. Samtidigt måste synen på äldre arbetskraft förändras i Sverige så att inte värdefull kompetens ska gå förlorad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av DALVEEN NORDSTROM (ej verifierad) mån, 09/26/2016 - 15:14
Eftersom det enligt statistik är endast 7% som tar ut pensionen vid 61 år, kan man undra om det är nödvändigt att höja i den delen av pensionen, de 7% som vill sluta jobba och kanske har planerat och sparat för att kunna suta jobba skall då tvingas jobba kvar mot sin vilja. Att vissa vill jobba längre är väl helt i sin ordning. Om man nu tror att svenska folket vill jobba längre så höj då bara när man ska sluta jobba inte när man kan börja ta ut sin pension. Jag är född 1959 och i så fall innebär det att min planering för att ha råd att klara ett år på egna pengar, och ta ut pensionen när jag är 61 går åt pepparn och jag tvingas jobba kvar i hela 3 år till, 3 år längre än min sambo (född 58). Snacka om att bli beordrad övertid!
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.