Bristande likvärdighet inom SiS

SIS2020-04-01
Vården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.

På regeringens uppdrag har Statskontoret genomfört en övergripande myndighetsanalys av SiS. Statskontoret har bland annat analyserat SiS styrning, uppföljning och organisering, samt myndighetens samverkan med andra aktörer.

”Statskontoret bedömer att SiS kan öka kvaliteten, rättssäkerheten och likvärdigheten i vården genom att förbättra styrningens genomslag i verksamheten”, kommenterar generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.

Statskontoret konstaterar i rapporten att SiS oftast snabbt lyckas placera ungdomar och klienter och erbjuda en individuellt anpassad tvångsvård. De flesta placerade upplever att de får hjälp med sina problem och en trygg vistelse. Men Statskontoret påpekar att det finns tecken på att vården inte är likvärdig. Hur institutionerna bedriver sin verksamhet varierar, och SiS har svårt att erbjuda vård som är anpassad efter alla de målgrupper som kommer till myndigheten, skriver Statskontoret.

Samtidigt pekar Statskontorets analys på att SiS verksamhet i flera avseenden har utvecklats i positiv riktning. Det gäller bland annat etikarbetet och arbetet med ökad målgruppsanpassning. Samtidigt finns det enligt rapporten områden med fortsatta utvecklingsbehov.

Statskontoret anser att SiS behöver utveckla sina strategiska mål så att de omfattar alla aspekter av kärnuppdraget. SiS bör också förbättra sin uppföljning av vårdens innehåll och kvalitet. Också samverkan med andra aktörer behöver förbättras.

För att öka kvaliteten, rättssäkerheten och likvärdigheten i vården anser Statskontoret att SiS behöver öka styrningens genomslag. I rapporten föreslår Statskontoret en rad åtgärder som SiS bör genomföra, bland annat för att förbättra sitt arbete med styrdokument, sin förvaltningskultur, förutsättningarna för ett kunskapsbaserat arbetssätt och samordningen inom myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Statskontoret
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.