Bild: Fredrik Hjerling

Britta Lejon kan bli ordförande för global facklig organisation

FACKLIGT2023-09-26

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Det är vid PSIs världskongress i Genève i mitten av oktober som Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för federationen, där ST ingår som ett av drygt 700 medlemsförbund.

Den globala fackliga organisationen samlar förbund från 163 olika länder, som tillsammans representerar cirka 30 miljoner arbetstagare i offentliga verksamheter.

Britta Lejon är i dag ensam kandidat till ordförandeposten.

– Jag är naturligtvis väldigt hedrad över att få förtroendet. PSI är en otroligt viktig organisation. Den är rösten för offentliganställda runt om i världen. Men jag inser också att uppdraget kommer att medföra svårigheter som jag är ödmjuk inför, säger hon.

Britta Lejon konstaterar att PSI kommer att behöva slåss för att offentliga verksamheter ska få de resurser som krävs för att möta stora utmaningar, såsom ökade säkerhetspolitiska spänningar, pandemins effekter och behovet av klimatanpassningar.

Hon anser också att PSI kommer att behöva reformera den egna organisationen och göra tydliga prioriteringar för att förbli slagkraftig.

– Vi måste fokusera på att göra färre saker lite bättre. Då måste kampen för fackliga, mänskliga och kvinnors rättigheter ha högsta prioritet i PSIs arbete under de kommande åren, säger Britta Lejon.

Vid PSIs kongress väljs även en generalsekreterare, som är organisationens ansikte utåt och den som på heltid arbetar med organisationen, kansliet och medlemsförbunden. PSIs ordförande leder organisationens styrelsemöten och har en mer stödjande roll, berättar Britta Lejon, som bedömer att det arbetet går att förena med rollen som STs förbundsordförande.

– Jag kommer att behöva prioritera bort en del av de saker som jag gör i dag för förbundets räkning. Men det är inte rollen som förbundsordförande för ST som jag kommer göra mig av med, utan det är andra saker.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Internationellt
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA