”Det blir alltid förändringar med en ny regering, men kanske lite mer än vi är vana vid den här gången”, säger STs ordförande Britta Lejon.
Bild: Fredrik Hjerling
”Det blir alltid förändringar med en ny regering, men kanske lite mer än vi är vana vid den här gången”, säger STs ordförande Britta Lejon.

Britta Lejon ser risk för nedläggningar av myndigheter

RIKSDAGSVALET2022-09-15

Valresultatet innebär fler tänkbara bekymmer än positiva förhoppningar, anser STs förbundsordförande Britta Lejon. Hon ser en risk för att flera myndigheter kommer att läggas ned, men hoppas samtidigt att den nya regeringen ska värna en välfungerande stat.

Magdalena Andersson, S, har lämnat in sin avskedsansökan och Sverige står inför ett regeringsskifte. Exakt hur den nya regeringen kommer att se ut är ännu oklart, liksom vilken roll Sverigedemokraterna kommer att ha. Det står därmed inte heller klart hur statsförvaltningen kommer att påverkas av regeringsskiftet, men STs förbundsordförande Britta Lejon är bekymrad. Hon framhåller dock att det finns en borgerlighet som alltid värnat en välfungerande stat.

– Om tyngdpunkten i den nya regeringen hamnar där hyser jag goda förhoppningar om att staten ska kunna fortsätta att utvecklas. Men det återstår att se, det finns naturligtvis orosmoln.

Ett sådant orosmoln är att tilliten till det offentliga ska urholkas, säger Britta Lejon. Ett annat, mer konkret exempel är om straffansvaret för statstjänstemän utökas, något som både Moderaterna och Sverigedemokraterna förespråkade innan valet.

– Jag hoppas att den borgerliga och konservativa regering vi nu kommer att få vårdar de samhällsinstitutioner vi har och förstår att regeringens främsta verktyg för att förverkliga sin politik är staten, säger Britta Lejon.

Hon ser framför sig att många myndigheter kommer att få förändrade uppdrag och att några kanske kommer att läggas ned.

– Det blir alltid förändringar med en ny regering, men kanske lite mer än vi är vana vid den här gången. Det finns också en risk att resurserna enbart kommer att gå till statens kärna, nattväktarstaten, och att det inte satsas på de mer mjuka delarna av staten som också behöver resurser.

Britta Lejon hoppas på en större långsiktighet under mandatperioden än under valrörelsen, som hon kallar ”bedrövlig”.

– Valrörelsen dominerades av polarisering och kortsiktighet och många viktiga frågor kom aldrig ens upp på dagordningen.

Nu väntar hon på besked om vilken ekonomisk politik den tillträdande regeringen kommer att föra. Hon efterlyser också en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken.

– Den kommer att vara grunden för så mycket annat de kommande åren. Bland annat för inflationens utveckling, som har betydelse för hur hårda vi måste vara i kommande lönerörelser.

Oavsett om Sverigedemokraterna kommer att vara en del av regeringen eller inte anser Britta Lejon att valresultatet innebär att ST måste se över den policy som slår fast hur förbundet ska förhålla sig till organisationer som man anser kränker de mänskliga rättigheterna.

Policyn, som upprättades 2010, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, innehåller få konkreta gränsdragningar, men slår fast att det är oförenligt att ha ett förtroendeuppdrag för ST och samtidigt aktivt verka i organisationer som motverkar förbundets stadgar och värderingar. Enligt ST är Sverigedemokraterna ett exempel på en sådan organisation.

– Vi måste naturligtvis se över policyn och om vi behöver ändra på någonting, säger Britta Lejon.

TCO, den centralorganisation som ST tillhör, har en policy som säger att organisationen inte ska ha någon bilateral relation till Sverigedemokraterna – vilket kan bli svårt att undvika om partiet tar plats i regeringen.

– Det måste naturligtvis ses över, vi måste ju kunna ha en kommunikation med regeringspartierna och alla ministrar. Men varken ST eller TCO kommer att överge eller omformulera sina grundläggande värderingar, säger Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.