I sitt tal inför ordförandevalet berättade Britta Lejon om sin egen fackliga bakgrund och hur hon vill utveckla PSI.
Bild: Alexander Armiento
I sitt tal inför ordförandevalet berättade Britta Lejon om sin egen fackliga bakgrund och hur hon vill utveckla PSI.

Britta Lejon vald till ordförande för global facklig organisation

FACKLIGT2023-10-16

STs förbundsordförande Britta Lejon har blivit vald till ordförande för den internationella fackliga organisationen för offentliganställda, PSI. I den rollen vill hon arbeta för fackliga rättigheter och bidra till att göra offentliganställdas röster hörda.

Det var en enig kongress som på söndagen valde Britta Lejon till ny ordförande för PSI, Public Services International, som samlar 700 fackförbund som företräder omkring 30 miljoner offentliganställda världen över.

– Det känns jätteroligt men också väldigt stort och ansvarsfullt, säger hon.

I det tal där Britta Lejon presenterade sig för ledamöterna på PSIs kongress i Genève inför valet berättade hon om sin egen bakgrund, med släktingar som växt upp under fattiga omständigheter och blivit fackligt och politiskt aktiva, och om hur hon själv valt samma väg. Hon konstaterade att det fackliga arbetet är viktigare än någonsin, men ses som ett problem av regeringar och arbetsgivare, och att fackligt aktiva möts av trakasserier, hot och våld. I talet berörde hon även Rysslands krig i Ukraina och kriget mellan Hamas och Israel. ”Den fackliga rörelsen är en fredsrörelse”, sade hon.

Britta Lejon framhöll vikten av att kämpa för fackliga rättigheter och kvinnors rättigheter, för mer ekonomiska resurser till offentliga tjänster och för offentliganställdas rätt till en trygg och säker arbetsmiljö.

Valet blev enhälligt – det fanns inte några motkandidater när det skulle väljas en efterträdare till den avgående ordföranden Dave Prentis. Samtidigt valdes Daniel Bertossa från Australien till ny generalsekreterare. Han kommer att leda organisationens dagliga arbete från huvudkontoret i den franska orten Ferney Voltaire några kilometer från Genève.

Rollen som ordförande är inte något heltidsuppdrag, och Britta Lejon kommer att fortsätta som ordförande i ST.

– För STs medlemmar är det viktigt att betona att det här uppdraget inte motsvarar att vara ordförande i ST. Min roll är i första hand att leda styrelsens möten och stötta generalsekreteraren, som har den tyngsta rollen, säger hon.

PSI gör en viktig insats för offentliganställda världen över, menar Britta Lejon.

– Det har stor betydelse när man bidrar till facklig organisering i branscher och länder där alltför få är medlemmar i ett fackförbund. PSI kan hjälpa till att bygga upp kunskaper om hur organisering bäst går till, och skapar förutsättningar för systerförbund att mötas och dela med sig över gränser.

PSI bidrar också till att kvinnors röster hörs, bland annat genom de utvecklingssamarbeten som organisationen är involverad i, framhåller Britta Lejon.

– Vi i ST har själva haft ett sådant samarbete i Mellanöstern och Nordafrika, och då har just kvinnors röster i organisationerna varit en av de viktiga aspekterna. De lokala fackliga organisationerna är ofta en spegel av de samhällen där de verkar – då är det viktigt att det finns en kraft som kan driva på för ökad jämställdhet.

En annan uppgift för PSI är att lyfta fram de offentliganställdas erfarenheter, gentemot internationella organisationer som FN och FNs arbetslivsorgan ILO.

– Det har varit viktigt inte minst under pandemin, att få upp villkoren för bland annat sjukvårdspersonal på agendan. Där bidrar PSI med jätteviktiga bitar för de offentliganställda.

En av PSIs utmaningar är att organisationen har en svag ekonomi. 

– Finansieringen är inte bara otillräcklig utan även sårbar, det är väldigt mycket projektfinansiering. Jag har inget glasklart svar på hur ekonomin ska stärkas, men det behöver vi titta på.

Det är mycket att sätta sig in i, konstaterar Britta Lejon, som tidigare haft en suppleantplats i PSIs styrelse.

– Jag ska besöka huvudkontoret och träffa personalen. Den nye generalsekreteraren och jag behöver få en förtroendefull relation. Jag behöver etablera en relation med medlemsregioner som jag inte haft några direkta kontakter med tidigare, säger hon.

Hennes vision är att PSI ska spela en större roll på den internationella arenan.

– Jag tänker jobba för att vi ser till att regeringar och system som FN förstår hur otroligt viktiga offentliganställda är. De offentliga tjänsterna är helt avgörande för goda samhällen, och därför behöver vi verka för att man faktiskt prioriterar om resurser. Samma sak som vi gör i ST, fast på det globala planet. Jag hoppas att vi ska kunna ta steg framåt där.

Den globala uppvärmningen och de ekonomiska klyftorna är några av de frågor som kräver större resurser till offentliga verksamheter för att kunna hanteras, menar hon.

– Klimatutmaningarna kräver mer av offentliga investeringar och verksamheter. Ojämlikheten är oerhört allvarlig, med helt undermåliga levnadsförutsättningar för många människor. Ska det ändras måste det finnas väl fungerande offentliga tjänster, oavsett om det handlar om tillgång till sjukvård, utbildning, eller ett skatteväsende som inte är korrupt och fungerar väl. Jag har fått exempel under kongressen på att utvecklingen går åt fel håll, att verksamheter undandras medborgarnas insyn, och att pengar som ska gå till dem i stället går till att berika ett fåtal i allt högre grad, säger Britta Lejon.

Britta Lejon blev enhälligt vald till ordförande för PSI vid organisationens kongress i Genève.
Bild: PSI/CC BY-NC 2.0 DEED
Britta Lejon blev enhälligt vald till ordförande för PSI vid organisationens kongress i Genève.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA