Budgetuppgörelsen klar för 2005

NYHET2004-09-10
Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om budgeten för 2005. Utökade arbetsmarknadspolitiska program, höjt barnbidrag och tak i föräldraförsäkringen och mer forskningspengar är några exempel ur innehållet.

Satsningar på att skapa fler jobb och minska arbetslösheten är en av huvudpunkterna. Sysselsättningsstödet till kommuner och landsting höjs med 1,5 miljarder kronor 2004, 6 miljarder 2005 och med 7 miljarder 2006.

Bland åtgärderna kan nämnas att de arbetsmarknadspolitiska programmen utökas med i snitt 20 000 platser per månad 2005.

Anndra exempel ur budgetuppgörelsen är:

Forskningen ska få mer pengar. Nivån på forskningsanslagen höjs med 2,3 miljarder på fyra år.

År 2006 höjs barnbidraget med 100 kronor per barn, flerbarnstillägg införs för andra barnet med 100 kronor per barn och månad och från tredje barnet höjs tillägget med lika mycket.

Taket i föräldraförsäkringen höjs 1 juli 2006 till 10 prisbasbelopp, vilket betyder att högsta föräldrapenning per dag ökar till cirka 880 kronor. Från samma datum höjs ersättningen för lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen till 180 kronor per dag.

Från 2006 satsas en miljard kronor på åtgärder för barn i familjer med svag ekonomi. Det rör sig om förbättrat underhållsstöd, ändringar i bostadsbidrag med mera.

Nästa år sänks inkomstskatten för att kompensera förvärvsarbetande för egenavgifterna till pensionssystemet.

Pengar som frigörs genom försvarsomställningen ska användas till att förstärka rättsväsendet, bland annat polisen, säkerhetspolisen, åklagarorganisationen, domstolsväsendet, kriminalvården och missbrukarvården.

Biståndet höjs 2006 till en procent av bruttonationalinkomsten (BNI), det vill säga en nivåhöjning med 3,3 miljarder.

Utlänningsnämnden ska lägga ner. En särskild utredare ska förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning i utlänningsärenden.

Bensinskatten höjs med 15 öre och dieselskatten med 30 öre per liter.

Fordonsskatten höjs med cirka 340 kronor för bensinbilar i vanligaste viktklassen och dieselbilar med 110 kronor.

Elskatten för hushållen höjs med 1,2 öre per kilowatt.

Nästa år sänks förmögenhetsskatten genom höjt fribelopp till 3 miljoner kronor för sammanboende.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.