Migrationsverkets HR-chef Lena Sköld håller med om att ledningen och styrningen fått ett mycket svagt betyg i enkäten. "Det är naturligtvis allvarligt att en så stor andel av våra chefer och teamledare har en sådan bild av högsta ledningen", säger hon.
Bild: Mostphotos
Migrationsverkets HR-chef Lena Sköld håller med om att ledningen och styrningen fått ett mycket svagt betyg i enkäten. "Det är naturligtvis allvarligt att en så stor andel av våra chefer och teamledare har en sådan bild av högsta ledningen", säger hon.

Chefer dömer ut ledningen på Migrationsverket

MIGRATIONSVERKET2019-06-13

I en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.

Enkäten riktades till sektionschefer, enhetschefer och teamledare och handlar bland annat om deras roller och förutsättningar i arbetet. Svarsfrekvensen var drygt 70 procent, och mer än hälften av de svarande anser att deras myndighet inte har en ändamålsenlig styrning och ledning. En lika hög andel är kritisk till arbetet med uppföljning och tycker att Migrationsverkets ledning inte premierar helhetsperspektiv.

Kent Helgesson, STs sektionsordförande i Region Syd, finner resultatet anmärkningsvärt.

– Det är uppseendeväckande att chefer, som normalt är lojala mot ledningen, dömer ut ledningen och styrningen.

Han tror att en del av förklaringen till resultatet kan vara att cheferna har för litet mandat.

– Man går in från den överordnade chefsnivån och petar i detaljer. Mycket är toppstyrt, och HR-funktionen är inblandad i oerhört mycket.

Kent Helgesson anser att det behövs mer utbildningar i ledarskapsfrågor.

– Och utbildningarna ska vara obligatoriska.

Migrationsverkets HR-chef Lena Sköld håller med om att ledningen och styrningen fått ett mycket svagt betyg i enkäten.

– Det är naturligtvis allvarligt att en så stor andel av våra chefer och teamledare har en sådan bild av högsta ledningen.

Hon tror att de negativa uppfattningarna till stor del beror på den svåra situation som chefer och arbetsledare på myndigheten haft under senare år.

– Vi har haft stora omställningar, först med flyktingvågen 2015 och den senaste tiden med omfattande neddragningar. Det skapar en oro även bland cheferna. Och för ledningen har det varit svårt att hålla fokus på utveckling av organisationen.

Hon säger att myndighetens ledningsgrupp inte försöker bortförklara siffrorna, utan ska arbeta vidare med en analys av problemen.

– Vi ska ha workshops och djupintervjuer. I höst kommer en rapport som ska ge underlag för ett antal åtgärder. Det pågår redan ett arbete kring ledarskap, medarbetarskap och en kompetensplan.

Sedan i höstas har Migrationsverket en ny verksamhetsstrategi med inriktning på tillitsbaserat ledarskap. Enligt enkätsvaren upplevde dock enhetschefer och teamledare i låg grad att myndigheten är på väg åt det hållet. Lena Sköld tror att det än så länge ser väldigt olika ut i olika delar av organisationen.

– Vi är i startläge med de här verktygen. Vi behöver utbilda i det titta närmare på hur vi mäter och följer upp på ett mer tillitsbaserat sätt, och där har vi ett nära samarbete med den statliga tillitsdelegationen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Edyta Werynska (ej verifierad) tors, 06/13/2019 - 22:05
Finns mycket mer att skriva om den dysfunktionella arbetsmiljö som finns i region syd .....
Inlagt av Kent Helgesson (ej verifierad) fre, 06/14/2019 - 13:01
Tack för att ni tog upp det. Först EFTER er publicering valde Migrationsverket gå ut med valda delar av enkätresultatet till medarbetarna. Mer ad hoc än transparens, öppenhet och tillit!

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA