CSN får pengar till studiestöd för omställning

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2021-12-10

Centrala studiestödsnämnden, CSN, får ett tilläggsanslag om 21 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att införa ett nytt omställningsstudiestöd. Stödet ska öka möjligheterna till kompetensutveckling mitt i livet.

Sverige ska få ett av världens bästa omställningsstudiestöd, skriver regeringen i ett pressmeddelande. För att genomföra införandet ökas anslaget till CSN med 21 miljoner kronor, efter beslut i riksdagen.

”Nu förbereds den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad på decennier. Omställningsstudiestödet kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem som vill byta bana mitt i livet eller behöver bygga på sina kunskaper för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden”, kommenterar utbildningsminister Anna Ekström beslutet i pressmeddelandet.

Omställningsstudiestödet ska öka förutsättningarna för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det ska införas med start 2023. Syftet är enligt pressmeddelandet att – med hänsyn till arbetsmarknadens behov – förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslog i sin höständringsbudget för 2021 att CSNs anslag skulle ökas med 21 miljoner kronor för förberedelserna. Sedan riksdagen nu sagt ja till det förslaget kan medlen betalas ut till CSN, skriver regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA