Minister håller samtal om utbildning för omställning

OMSTÄLLNING2022-02-21

Under måndagen möter utbildningsminister Anna Ekström, S, representanter för arbetsmarknadens parter för att samtala om vilket utbildningsutbud som behövs när omställningsstudiestödet införs.

Utbildningsminister Anna Ekström har bjudit in arbetsmarknadens parter, ett antal omställningsorganisationer och flera utbildningsaktörer för en diskussion kring hur utbildningsutbudet behöver utvecklas för att möta behoven av kompetensutveckling och omskolning när omställningsstudiestödet införs. Mötet genomförs i dag måndag.

”Det nya omställningsstudiestödet kommer att ge helt nya möjligheter att ställa om till ett nytt yrke eller vidareutbilda sig inom sin bransch. I dag ser jag fram emot att ta del av kloka tankar kring hur utbildningsutbudet kan utvecklas så att fler kan skaffa sig de kompetenser som efterfrågas på en arbetsmarknad i förändring, till exempel för att Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen med framtidens gröna jobb”, påpekar Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Under mötet ska deltagarna få möjlighet att ge sin syn, bland annat om inom vilka områden och utbildningsnivåer det behöver finnas ett utbildningsutbud som riktar sig till målgruppen för omställningsstudiestödet, hur utbudet av studieformer och studietakt behöver utvecklas, samt inom vilka områden utbildningar bör värnas, byggas ut eller utvecklas.

De inbjudna aktörerna är LO, TCO, Saco, PTK, OFR, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarverket, Trygghetsfonden TSL, TRR Trygghetsrådet, Omställningsfonden, Trygghetsstiftelsen, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Folkbildningsrådet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA