Bild: Mostphotos

Nytt studiestöd införs nästa höst

ARBETSRÄTT2021-06-14

Kammarkollegiet och Centrala studiestödsnämnden, CSN, får regeringens uppdrag att förbereda ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd i enlighet med förslaget till ny arbetsrätt.

Kammarkollegiet ska förbereda ett omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Den nya verksamheten ska vara i funktion 1 oktober 2022. Stödet ska bestå av vägledning, rådgivning och förstärkt stöd till personer som har särskilda behov till följd av ohälsa eller sjukdom. Det nya stödet ska omfatta både den som är anställd och den vars anställning är på väg att upphöra. Kammarkollegiet ska administrera den statliga ersättningen.

CSNs uppdrag är att förbereda ett nytt omställningsstudiestöd som ska stärka arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Det ska bli betydligt enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av det nya studiestödet där bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara 80 procent av personens lön. Enligt förslaget ska studiestödet administreras av CSN, men bland annat Försäkringskassan och Skatteverket ska bistå CSN med uppgifter. Det nya studiestödet ska finna på plats från och med 1 oktober 2022.

Det nya omställningsstudiestödet innebär att yrkesaktiva får möjlighet att studera upp till 44 veckor med det nya studiestödet. Individen ska därmed själv kunna ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Kammarkollegiet och CSN ska delredovisa uppdragen senast 15 november 2021 och slutredovisa senast 31 mars 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA