Therese Svanström, ordförande för TCO.
Bild: Eva Edsjö
Therese Svanström, ordförande för TCO.

TCO vill ha ökat utbildningsutbud

KOMPETENSUTVECKLING2021-06-09

De nya möjligheter till kompetensutveckling som las-reformen innebär måste matchas av ett motsvarande utbildningsutbud, skriver TCOs ordförande Therese Svanström i en debattartikel.

Therese Svanström skriver i sin debattartikel i Altinget att de nu presenterade förslagen kring förändringar i lagen om anställningsskydd, las, lägger grunden för en historisk reform för omställning och livslångt lärande. En central del är ett nytt offentligt studiestöd som bland annat innebär att den som har arbetat i åtta år får möjlighet att studera upp till motsvarande två terminer på heltid med 80 procent av lönen, upp till 4,5 inkomstbasbelopp per år.

”Det betyder att såväl högskolan som yrkeshögskolan kommer att behöva tillhandahålla utbildningar som till form och innehåll passar yrkesverksamma individer som vill fylla på med utbildning som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Detta innebär både längre och kortare kurser – ofta på avancerad nivå – på hel- eller deltid”, skriver Therese Svanström.

Att hitta rätt inriktning och innehåll på utbildningarna förutsätter också nära kontakter mellan lärosäten, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationer, branschföreträdare och Arbetsförmedlingen, understryker hon. I debattartikeln föreslår Therese Svanström och TCO ett antal reformer:

  • Universitet och högskolor bör få i uppdrag att i samarbete bland annat med arbetsmarknadens parter ta fram förslag på utbildningar.
  • Öronmärkta pengar till lärosätena för sådana kurser ska anslås i budgeten för 2022.
  • Den tillfälliga satsningen på korta flexibla utbildningar inom Yrkeshögskolan bör permanentas i budgeten för 2022.
  • En nationell samordnare bör tillsättas med uppdrag att se till så att lärosätena och yrkeshögskolan utvecklar ett relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma.

”Rätt skött så står vi inför en stor kompetens- och frihetsreform. För ingenjören eller den biomedicinska analytikern som kan bygga på med kunskap, för ekonomen som vill byta bana, men också för personer som börjat arbeta efter gymnasiet och som efter åtta år i arbetslivet får en chans att pröva eftergymnasial utbildning utan att behöva ta studielån”, skriver Therese Svanström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA