Cykelolycka ingen arbetsskada

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2018-12-12
En mamma som cyklade från jobbet till hemmet för att ta hand om sin dotter som skadat sig har inte rätt till livränta för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

En kvinna som arbetade som rektor deltog på ett möte vid en förskola, då hon fick ett telefonsamtal från dotterns skola att dottern råkat ut för en olycka och att hon borde komma dit. Kvinnan tog därför sin cykel för att åka till dotterns skola. Under cykelfärden fick hon ett nytt samtal där skolan meddelade att hon skulle möta dottern i hemmet i stället. Under telefonsamtalet cyklade kvinnan omkull och fick bestående skador.

När olycksfallet inträffade cyklade hon samma väg som hon normalt färdades på till och från arbetet och hennes avsikt var att återvända till jobbet efter lunchrasten.

Kvinnans skador visade sig leda till att hon tvingades byta arbete, och hon ansökte därför om livränta för att täcka inkomstförlusten. Försäkringskassan avslog ansökan med motiveringen att färden när olyckan inträffade var av helt privat karaktär och därmed inte var föranledd av eller stod i nära samband med hennes arbete.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som gick på Försäkringskassans linje. Men i kammarrätten fick kvinnan rätt. Enligt domstolen var visserligen resan av rent privat karaktär, men eftersom hon regelbundet färdades på den aktuella vägen till och från jobbet bedömdes färden vara föranledd av och ha ett nära samband med arbetet och olyckan ansågs vara ett olycksfall i arbetet.

Försäkringskassan överklagade kammarrättens dom och nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att kvinnans syfte med färden var att åka hem för att ta hand om sin dotter. Därför hänger cykelresan samman med hennes privata förhållanden och inte med hennes arbete. Hennes olycksfall ska således inte ses som ett olycksfall i arbetet, anser domstolen och fastställer Försäkringskassans beslut.

Så fungerar livränta

En arbetsskada är en skada till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan av arbetet. Den som har drabbats av en arbetsskada kan få olika förmåner genom arbetsskadeförsäkringen. En sådan förmån är livränta, som kan lämnas om den skadade har fått en bestående nedsättning av förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete. Livräntan ska ersätta förlusten eller nedsättningen av försörjningsförmågan. Storleken på livräntan räknas ut utifrån den inkomst som den försäkrade skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst som denne kan bedömas få trots skadan.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.