Bild: Fialotta Bratt

Den egna upplevelsen avgör förtroendet för myndigheter

STATSFÖRVALTNING2024-02-01

Det är en persons egna upplevelse av mötet med en myndighet som avgör förtroendet för myndigheter. Och det är när upplevelsen av mötet med myndigheten överträffar förväntningarna som förtroende kan skapas, enligt en rapport från Skatteverket.

Skatteverkets analysenhet har sammanställt en forskningsöversikt över vad som påverkar allmänhetens förtroende för myndigheter. Rapporten visar att det är viktigt att myndigheter är transparenta och öppna med sin verksamhet för att bygga förtroende.

Bemötande är ett viktigt område för myndigheters förtroendearbete. Det är när upplevelsen av mötet med myndigheten överträffar förväntningarna som förtroende kan skapas, visar forskningen. Ett gott bemötande är därför enligt rapporten den främsta kanal genom vilken förtroende hos allmänheten kan vinnas.

”Myndighetsutövning är också ett område som påverkar allmänhetens förtroende. För mycket kontroller kan exempelvis skada förtroendet för Skatteverket. Samtidigt kan förtroendet försvagas om de personer som medvetet fuskar och bryter mot lagar och regler inte hittas och lagförs. Det viktiga här är att vi i vår kontrollverksamhet upplevs som kompetenta”, förklarar rapportens författare John Källström i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA