Departement följer inte lagen

KONSULTER2003-12-15
Det uppmärksammade konsultavtalet i Telia-Telenoraffären var inget enstaka olycksfall i arbetet. Men problemen ligger inte hos enstaka departement, anser Riksdagens revisorer.

Sällan har en rapport från Riksdagens revisorer väckt så mycket uppmärksamhet som granskningen av regeringskansliets konsultupphandling. Den fräna kritiken mot Näringsdepartementets upphandling inför förhandlingarna mellan Telia och Telenor läckte ut i förväg:
Regeringen köpte rådgivningstjänster för drygt 86 miljoner kronor från företaget Goldman Sachs International utan formell upphandling – ett brott mot EUs regler och mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

Departementet formulerade inga villkor för uppdraget. Avtalet med Goldman Sachs består endast av företagets offert och departementets underskrift.
Avtalet skrevs på när företaget redan arbetat med uppdraget i mer än tre månader.
En bonus på 80 miljoner kronor betalades ut trots att Telia-Telenoraffären inte fullföljdes.

Enligt Riksdagens revisorer är Näringsdepartementets agerande i fallet Goldman Sachs uppseendeväckande och ger prov på oaktsam hantering av statens pengar.
Riksdagsrevisorerna har också tittat på två andra konsultavtal i samband med Telia-Telenoraffären. Den sammantagna bedömningen är att Näringsdepartementet visar ”allvarliga brister i såväl efterlevnaden av LOU som i professionalism och affärsmässighet”.
Men problemen ligger inte hos ett enstaka departement, även om just Näringsdepartementet tycks upphandla både mest (se tabell) och sämst. Revisorernas genomgång visar att regeringskansliet har dålig överblick över vilka upphandlingar som görs och hur de har gått till. Några dokument som analyserar behoven har revisorerna inte kunna hitta, inte heller några systematiska uppföljningar och utvärderingar av konsultavtalen.

Ytterligare ett problem som riksdagsrevisorerna pekar på är att regeringskansliet inte tar tillvara och sprider resultaten och erfarenheterna av konsulternas arbete på ett organiserat sätt.
Regeringskansliets förvaltningskontor har sedan i höstas i uppdrag att bygga upp ett register över upphandlingar, men det räcker inte, anser revisorerna. Regeringen bör ta initiativ till en rad åtgärder, till exempel se över resurser, kompetensutveckling och den interna arbetsorganisationen för konsultupphandling och skapa rutiner för uppföljning av konsultuppdrag

Konsultkostnader

Departement 1999 2000
Finans 18 398 18 146
Försvar 1 327 3 371
Jordbruk 3 144 2 470
Justitie 11 597 7 668
Kultur 6 803 4 449
Miljö 17 813 17 316
Näring 215 624 164 900
Social 13 517 13 693
Utbildning 13 354 11 648
Utrikes 62 041 91 359
Förvaltn. avd 26 578 85 502

(per departement, i tusen kr)

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.