Det nya ST i fokus förra året

NYHET2003-06-27

Arbetet med att organisera och bilda det nya ST – inför samgåendet mellan ST och Försäkringsanställdas förbund 1 januari 2003 – dominerade 2002 års förbundsverksamhet.
Det framgår av STs verksamhetsberättelse.

Av:  Ann-Charlotte Viklund

I juni tog ST och Försäkringsanställdas förbund ställning till en mål- och utvecklingsplan för det nya ST. Målet är att stärka STs ställning på arbetsplatserna genom ökad representativitet och organisationsgrad. Visionen är att ST ska vara ett stöd för medlemmarnas individuella utveckling och vara arbetsplatsfacket för alla. ST ska bli så attraktivt att ett helt nytt förbund ska kunna rekryteras inom en tioårsperiod.

Den största organisatoriska förändringen är samgåendet med Försäkringsanställdas Förbund, FF. Två extrakongresser i ST konfirmerade beslutet.

FF upphörde att existera som förbund och blev från årsskiftet med sina 15 000 medlemmar STs största avdelning.

STs totala medlemsantal minskade med närmare 2 000 medlemmar under 2002 och uppgick vid årets slut till 82 892 (FFs medlemmar räknas inte in i 2002 års statistik).

Förbundets verksamhet redovisade ett underskott på drygt 36 miljoner kronor, bl a beroende på nysatsningar på det nya ST.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA