Digg tar över tjänst för säker digital kommunikation

DIGITALISERING2024-04-04

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit över ansvaret för tjänsten Säker digital kommunikation, SDK. Tjänsten gör det möjligt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i den offentliga sektorn.

Digg har de två senaste åren arbetat för att ta över ansvaret för den digitala tjänsten SDK, som utvecklats tillsammans med Inera AB. Det är ett uppdrag från regeringen som i och med övertagandet 1 april nått sin slutfas.

”Det känns skönt att vi nått i mål och nu ansvarar för hela SDK. Det är en viktig pusselbit i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och vi har arbetat intensivt för att kunna erbjuda en trygg och säker tjänst”, kommenterar enhetschefen Kristin Aastrup övertagandet av tjänsten i ett pressmeddelande.

SDK gör det möjligt att tryggt, enkelt och säkert skicka känslig och sekretessklassad information mellan aktörer i den offentliga sektorn, skriver Digg i pressmeddelandet. Målet är att frigöra både ekonomiska och personella resurser som i stället kan nyttjas i kärnverksamheten.

I dag är det ofta fax, telefon, bud eller vanliga brev som används för att skicka känslig information. Enligt Diggs egna beräkningar kan det offentliga Sverige spara cirka 1 620 miljoner kronor per år eller cirka 3 500 årsarbetskrafter genom att gå från fax till SDK.

”Vi märker att det finns ett stort intresse för tjänsten bland kommuner, regioner och statliga myndigheter. Därför blir vårt viktigaste uppdrag nu att hjälpa offentliga aktörer att ansluta till SDK”, berättar Kristin Aastrup.

För att två organisationer ska kunna kunna kommunicera med varandra via SDK behöver båda vara anslutna. Hittills har 38 kommuner, 10 regioner och 4 statliga myndigheter anslutit sig till SDK. Många fler förbereder sig enligt Digg för att ansluta sig, vilket tar tid och kräver utveckling av både teknik och arbetsrutiner för organisationen och dess anställda.

Från och med 2 maj är det möjligt för nya organisationer att ansluta till SDK, som också är tillgängligt för privata aktörer verksamma inom den offentliga sektorn.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA