Digitala kort har sparat miljoner

MIGRATIONSVERKET2023-03-21

Migrationsverket har enligt ett pressmeddelande sparat cirka 6,5 miljoner kronor på att införa nya digitala kort som asylsökande har för att visa att de har rätt att vistas i Sverige. Det nya kortet behåller den asylsökande under hela asylprocessen.

Alla asylsökande får ett så kallat LMA-kort från Migrationsverket. Kortet är en fotolegitimation som visar att de har rätt att vistas i Sverige under asylprocessen och är berättigade till bland annat subventionerad sjukvård och läkemedel. Kortet används vid kontakt med bland annat kommuner, apotek och sjukvård.

”Det nya kortet har också bidragit till färre besök, mindre administration och minskad risk för felaktiga utbetalningar”, konstaterar Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket, i pressmeddelandet.

Tidigare behövde LMA-kortet bytas ut varje gång giltighetstiden gick ut. Det innebar både administrativ belastning och kostnader för myndigheten. Men de nya korten, som infördes 1 januari 2022, har i stället för förtryckta uppgifter en QR-kod som kan läsas av och levererar de senaste uppdaterade uppgifterna.

”Koden kan skannas av alla som den asylsökande kommer i kontakt med. Den leder till en öppen tjänst på Migrationsverkets externa webbplats som innehåller den information som tidigare fanns tryckt på kortet”, förklarar Anna-Johanna Viking.

Att uppgifterna är korrekta i realtid innebär bland annat att bara den som har rätt till förmåner får del av dem och antalet felaktiga utbetalningar minskar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA