Domare vill slippa JKs granskning

RÄTTSVÄSENDET2013-10-08
Det är fel att en myndighet underställd regeringen utövar tillsyn över domstolarna. Det anser två av landets högsta jurister i en debattartikel. Därför bör Justitiekanslern, JK, fråntas sitt tillsynsuppdrag.

Ordförandena för Sveriges två högsta domstolar, Marianne Lundius vid Högsta domstolen och Mats Melin vid Högsta förvaltningsdomstolen, vill ha en tydligare självständighet för domstolsväsendet. Dagens ordning, där JK utövar tillsynen, gör att domstolarna underordnas den styrande makten, hävdar de i en debattartikel i Dagens Nyheter. De anser också att Domstolsverket bör få en egen styrelse, för att vara mindre beroende av regeringens styrning. I en sådan styrelse bör en majoritet av ledamöterna vara domare.

”I många länder leds domstolsväsendet av ett råd som består av domare, ett judicial council. Rådet utövar ofta även tillsyn. Det anses väsentligt att domstolsadministrationen leds av främst domare – inte av en politisk instans eller en förvaltningsmyndighet som är underordnad den styrande makten”, skriver de två domarna.

Enligt Marianne Lundius och Mats Melin har Domstolsverkets verksamhet förenklat och effektiviserat domstolarnas administration. Någon påverkan på hur domare dömer i enskilda fall förekommer inte:

”Men respekten för domstolarnas självständighet fordrar mer än så. Med administrativt ansvar och fördelning av pengar följer makt som kan påverka domstolarnas oberoende. Dramatiska exempel är tvångspensionering av domare och centralstyrning i dagens Ungern”, skriver de.

Inte heller framför de någon kritik mot hur JK utövar sin tillsyn. Men de vill ha en tydligare åtskillnad mellan den styrande makten hos regeringen och domstolsväsendets dömande makt:

”JK kan väcka åtal mot domare, också mot ledamöter av Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Även om JK liksom hittills utför sitt uppdrag omdömesgillt är det principiellt betänkligt att den styrande maktens ombudsman har sådana befogenheter i förhållande till självständiga domstolar.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.