Domstolshandläggare döms till fängelse

DOMSTOLARNA2023-12-14

Ett år och nio månaders fängelse blir straffet för den domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt som läckt hemlig information till gängkriminella. Hon döms för grovt brott mot tystnadsplikten, grovt dataintrång, dataintrång av normalgraden och tre fall av brott mot tystnadsplikten.

Enligt domstolen har handläggaren vid flera tillfällen röjt sekretesskyddade uppgifter som hon varit skyldig att hemlighålla, och i flera fall har det varit en kriminellt belastad person, som handläggaren har haft en relation med, som fått tillgång till den sekretessbelagda informationen. Det har bland annat handlat om beslut om hemlig avlyssning av medlemmar i mannens kriminella nätverk.

”Tingsrätten har kommit fram till att åklagaren har bevisat sina gärningspåståenden beträffande samtliga gärningar utom två. Tingsrätten har frikänt domstolshandläggaren från ett fall av grovt dataintrång och ett fall av brott mot tystnadsplikt”, konstaterar rättens ordförande Magdalena Hägg Bergvall i ett pressmeddelande.

Med hänsyn till straffvärdet har tingsrätten bestämt påföljden till fängelse i ett år och nio månader. Domstolshandläggaren ska också betala skadestånd till en målsägande.

”Vid bedömningen av straffvärdet har tingsrätten beaktat att den åtalade har agerat uppsåtligen samt att brottsligheten i vissa fall har lett till att polisens möjlighet att utreda misstankar om grov brottslighet har försvårats”, kommenterar Magdalena Hägg Bergvall domstolens beslut.

Rätten, som annars inte tjänstgör i Attunda tingsrätt, har varit enig i sitt domslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA