Domstolsverket vill göra fler registerkontroller

DOMSTOLARNA2024-03-05

Domstolsverket ber regeringen om tillstånd att få göra fler registerkontroller i samband med anställning. Syftet är att förhindra att olämpliga personer anställs av Sveriges Domstolar.

Det är viktigt att förhindra att domstolarna utsätts för otillåten påverkan, skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. Domare och annan personal på domstolarna och andra myndigheter inom Sveriges Domstolar ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser, och de som besöker domstolarna – parter, målsäganden och vittnen med flera – ska kunna känna sig trygga i domstolsmiljön och med de professionella aktörer som de möter där, fastslår myndigheten.

Utökade möjligheter till registerkontroll i samband med anställning vid myndigheter inom Sveriges Domstolar skulle enligt Domstolsverket bidra till att stärka säkerheten hos domstolarna. I sin begäran till regeringen visar myndigheten på författningsändringar som den bedömer behövs för att effektivt och enkelt kunna förhindra att personer blir anställda som på grund av tidigare brottslighet eller aktuella brottsmisstankar inte är lämpliga.

Domstolsverket vill att reglerna om registerkontroll ska utökas så att domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket ges möjlighet till registerkontroll av samtliga personalkategorier i samband med anställning. Myndigheten vill också utöka den personkrets som omfattas av obligatorisk registerkontroll till all dömande personal som anställs av hovrätt och kammarrätt, det vill säga fiskaler, adjungerade råd och adjungerade ledamöter.

Även för övriga personalkategorier vill Domstolsverket få möjlighet att inför anställning kontrollera register, även misstankeregistret. Myndigheten vill att också personer som anlitas av myndigheterna inom Sveriges Domstolar ska få kontrolleras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA