Domstolsanställd åtalas för grovt dataintrång

DOMSTOLARNA2023-11-10

En handläggare vid Attunda tingsrätt åtalas för bland annat grovt brott mot tystnadsplikten och grovt dataintrång sedan hon låtit en utomstående kriminellt belastad person ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Den åtalade kvinnan, som sitter häktad sedan 22 september, har vid upprepade tillfällen på olika sätt gett en person med koppling till organiserad brottslighet möjlighet att ta del av hemlig information ur domstolarnas verksamhetssystem Vera. Enligt stämningsansökan har hon tagit hem sin tjänstedator och där låtit den kriminellt belastade personen surfa runt i verksamhetssystemet och andra applikationer.

Enligt åklagaren är detta att anse som ett grovt brott mot tystnadsplikten, eftersom de uppgifter som röjts avsett en pågående förundersökning om grov brottslighet och den anställdes handlande av det skälet kunnat medföra allvarlig skada.

”Härtill är gärningen att anse som ett grovt brott då den varit av särskilt farlig art. Detta då (handläggarens) gärning inneburit att hon, genom att missbruka sin tjänsteställning på tingsrätten på ovan angivet sätt, undergrävt rättsvårdande myndigheters möjligheter till bekämpning av brottslighet av allvarligt slag”, skriver åklagaren.

Den åtalade kvinnan har enligt åklagaren vid ytterligare minst fyra tillfällen under 2023 röjt hemlig information ur domstolarnas verksamhetssystem till en eller flera personer med kriminell bakgrund. Det har bland annat handlat om uppgifter om användning av hemliga tvångsmedel i brottmål, uppgifter om häktning och uppgifter i familjemål.

Även dessa brott är enligt åklagaren av särskilt farlig art då uppgifterna röjts till en kriminellt belastad person som direkt eller indirekt varit föremål för de uppgifter som röjandet avser. Genom att missbruka sin tjänsteställning har kvinnan även undergrävt rättsvårdande myndigheters möjligheter till bekämpning av brottslighet av allvarligt slag.

Enligt åklagaren har den åtalade begått gärningarna med uppsåt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA