Anställd häktad för brott mot tystnadsplikten

DOMSTOLARNA2023-09-21

En anställd på Attunda tingsrätt har häktats misstänkt för grovt brott mot tystnadsplikten. Misstanken gäller spridning av sekretessbelagd information.

Någon mer detaljerad information om vad den domstolsanställde misstänks för har myndigheterna inte gått ut med.

”Vilken typ av information det är fråga om och vad det kan ha fått för konsekvenser kan jag i nuläget inte säga någonting om”, kommenterar chefsåklagare Per Nichols på särskilda åklagarkammaren ärendet i ett pressmeddelande.

En offentlig försvarare har utsetts och utredningsåtgärder såsom förhör och tekniska utredningar pågår.

Målet ska handläggas i Stockholms tingsrätt, då det misstänkta brottet har anknytning till Stockholm.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA