Domstolsvakt kan sägas upp efter åtal om sexuellt ofredande

DOMSTOLARNA2021-03-23

Arbetsgivaren kan komma att säga upp en domstolsvakt som har åtalats för att ha ofredat en kvinnlig kollega sexuellt. Den åtalade mannen ska också ha uppträtt hotfullt mot en annan kollega som vittnade i fallet, enligt en anmälan till domstolens personalansvarsnämnd.

Vakten, som är anställd på en domstol i Västsverige, anmäldes för första gången till domstolens personalansvarsnämnd i augusti förra året. Det skedde efter att han anklagades för att ha trakasserat en kvinnlig kollega sexuellt.

Efter att samma kvinna senare polisanmält mannen för sexuellt ofredande i november 2020, stängdes han av från jobbet. I februari väckte åklagare åtal gentemot honom.

Kvinnan var under en tid placerad på en annan domstol i regionen men är nu tjänstledig, enligt arbetsgivarens anmälan.

En manlig kollega har i vittnesförhör också sagt att den åtalade ordningsvakten har utövat påtryckningar gentemot honom med anledning av att han skulle vittna i målet.

Enligt hans vittnesuppgifter ska han ha känt sig pressad när ordningsvakten talat med honom om den kommande rättsprocessen vid ett antal tillfällen. Domstolen har därför också polisanmält ordningsvakten för övergrepp i rättssak.

I den anmälan som har skickats in till personalansvarsnämnden beskriver arbetsgivaren att domstolsvakten inte vill kännas vid det som hans kolleger beskriver att han har gjort, i form av trakasserier och påtryckningar.

I anmälan framhålls också att det har ”vidtagits en rad åtgärder” för att mannen ska kunna komma till rätta med sitt påstådda beteende, och att han har erbjudits samtalsstöd med företagshälsovården.

Nu vill arbetsgivaren att nämnden prövar om mannen ska sägas upp, eftersom hans misskötsamhet har lett till ekonomisk börda för verksamheten samt haft en negativ påverkan på hela avdelningens psykosociala arbetsmiljö.

I höstas fick den nu åtalade mannen även en varning för att han hade arbetat som ordningsvakt på en restaurang vid flera tillfällen, vilket inte är tillåtet som bisyssla inom ramen för hans anställning.

Eftersom han i samband med det blev av med sitt förordnande som ordningsvakt, är det nu svårt att hitta arbetsuppgifter som han kan utföra inom ramen för en heltidstjänst, skriver arbetsgivaren.

Mannen nekar enligt anmälan till det brott som han har åtalats för.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA