Annons:

Efterlyser vassare verktyg mot konkurrensproblem

KONKURRENSVERKET2022-10-10

Konkurrensverket vill se skarpare metoder i arbetet mot konkurrensbegränsningar. Det understryks enligt ett pressmeddelande av den senaste tidens prisutveckling när det gäller drivmedel och livsmedel.

Konsumentverket har enligt pressmeddelandet under den senaste tiden tagit emot många tips och frågor som rör priser, inte minst när det gäller drivmedel och livsmedel. Tillsammans med konkurrensproblem som Konkurrensverket lyft fram tidigare har det satt fokus på behovet av nya verktyg i tillsynsarbetet.

”Vi ser att det finns skäl att utreda behovet av nya flexibla verktyg som kan komplettera dagens regelverk. Ett sådant verktyg skulle göra det möjligt att korrigera strukturella konkurrensproblem som i dag inte kan åtgärdas med rådande lagstiftning”, konstaterar generaldirektör Rikard Jermsten i pressmeddelandet.

Redan i en rapport om konkurrensen på digitala plattformsmarknader från slutet av förra året lyfte myndigheten fram behovet av nya verktyg. Det nuvarande regelverkets har begränsningar när problemet är strukturellt och omfattar en hel marknad. I dag kan Konkurrensverket enbart utreda överträdelser som omfattar enskilda företag och deras agerande, inte alla företag inom en viss bransch, även om det vore gynnsamt för konkurrensen om samma regler gällde för alla företag.

”Om vi ser att företag på en viss marknad agerar på ett sätt som är konkurrenshämmande, till exempel genom att använda en viss form av avtal som begränsar konkurrensen, vore det bra för marknadens funktionssätt om vi kunde kräva att bolagen slutar med det aktuella beteendet. Det kan vi inte i dag”, konstaterar Rikard Jermsten.

Också konkurrensen inom byggmaterialindustrin har likartade strukturella problem som har att göra med marknadens struktur, snarare än enskilda aktörers agerande. Inte heller där kan problemen åtgärdas med stöd av förbuden i rådande konkurrenslagstiftning.

”Det är fråga om högt koncentrerade marknader med strukturella problem. Möjligen är det också det vi nu ser exempel på i dagens diskussioner om prissättningen på marknaden för drivmedel. Det är för övrigt en fråga Konkurrensverket för närvarande tittar närmare på”, betonar Rikard Jermsten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA