Ekobrottsmyndigheten får kritik för ineffektiv brottsbekämpning

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-12-13
Flera brister inom Ekobrottsmyndigheten, EBM, gör att myndigheten saknar möjlighet att effektivt bekämpa organiserad ekonomisk brottslighet, anser Riksrevisionen. I en rapport rekommenderas att regeringen gör en översyn av EBMs uppdrag och konstruktion.

Ekobrottsmyndighetens ledning har inte styrt, prioriterat och inriktat verksamheten så att myndigheten kan arbeta effektivt. Allt från slarv till grov organiserad ekonomisk brottslighet konkurrerar därmed om samma resurser, menar Riksrevisionen som granskat EBMs arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet. 

Riksrevisionen menar också att det finns brister i EBMs arbete med att följa och analysera utvecklingen inom den ekonomiska brottsligheten. Det innebär bland annat en risk för att den brottsförebyggande verksamheten inte i tillräcklig grad är kunskapsbaserad, något som både regeringen och EBM menar är en grundläggande förutsättning för att arbetet ska vara effektivt.

Vidare konstaterar Riksrevisionen att EBMs digitala miljö bidrar till ett ineffektivt arbete. Myndigheten jobbar i fem skilda it-miljöer, vilket innebär att medarbetarna manuellt behöver föra över information mellan olika datorer, något som är tidskrävande och medför risk för bristande informationssäkerhet.

Dessutom påpekar Riksrevisionen att EBMs underrättelseverksamhet saknar direktåtkomst till viktig finansiell information, bland annat hos Skatteverket och finanspolisen vid Polismyndigheten, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta effektivt. Underrättelseverksamheten begränsas också av att myndigheten inte får tillämpa den så kallade inhämtningslagen.

Ekobrottsmyndigheten inrättades 1998 för att arbetet mot den ekonomiska brottsligheten skulle bli prioriterat och mer effektivt. Men enligt Riksrevisionen har regeringen och Ekobrottsmyndigheten i väsentliga delar inte tagit tillvara på de effektivitetsvinster som är syftet med EBM.

”Trots att det gått över 20 år sedan myndigheten skapades, finns fortfarande hinder för ett effektivt arbete. Vissa brister kan EBM själv åtgärda, andra frågor ligger utanför myndighetens kontroll. Vi rekommenderar därför att regeringen gör en översyn av EBMs uppdrag och konstruktion”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.