Ekonomisk styrning inom staten fungerar bra

STATSFÖRVALTNING2021-04-29
Den ekonomiska styrningen inom staten fungerar överlag bra, anser Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en granskning som myndigheten genomfört på regeringens uppdrag.

ESV har tagit fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som redovisar vad den omfattar, hur den har utvecklats över tid samt vilka utmaningar den står inför. Rapporten ska fungera som en kunskapskälla och ett diskussionsunderlag som behandlar såväl myndigheternas som regeringens och riksdagens perspektiv.

Rapporten utgår från att den ekonomiska styrningen har fyra delar – resultatstyrning, finansiell styrning, intern styrning och kontroll samt internrevision. Styrningen förmedlas genom olika regelverk samt i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev.

Enligt ESV har den finansiella styrningen utökats över tid för att få ökad enhetlighet och tydlighet. Samtidigt konstaterar ESV att det finns flera tecken på ökad tillit i resultatstyrningen och att myndigheterna har fått ett större utrymme för att verksamhetsanpassa sin interna styrning och kontroll.

ESV drar den övergripande slutsatsen att den ekonomiska styrningen är omfattande men motiverad. Den speglar enligt rapporten den rollfördelning som finns mellan riksdagen, regeringen och myndigheterna. Den behövs för att riksdag och regering ska få den information som behövs för att fatta beslut, förverkliga politiken och ha kontroll på statens utgifter.

ESVs analys visar också att styrningen fungerar bra överlag och att den är accepterad i statsförvaltningen. Analysen bygger på en omfattande materialinsamling från bland annat rapporter, förarbeten, lagar och förordningar samt enkäter och intervjuer med företrädare för Regeringskansliet, riksdagen och myndigheterna.

Utmaningar för den ekonomiska styrningen

ESV har identifierat ett antal utmaningar inom de fyra delområdena, exempelvis:

  • Att det finns en otydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter inom vissa delar av den finansiella styrningen.
  • Hur reglerna för intern styrning och kontroll tillämpas på ett sätt som skapar nytta för den egna myndigheten.
  • Storleken på resurserna för internrevision.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.