Energimyndigheten tillsätter internutredning

ENERGIMYNDIGHETEN2019-06-18

Energimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.

Energimyndigheten erbjöd i början av sommaren 2018 offentliga aktörer att söka fem miljoner kronor i stöd till energiomställning, skriver Dagens Nyheter. Myndigheten fick in flera ansökningar men vart pengarna skulle gå hade Energimyndigheten enligt tidningen bestämt redan när de skapade bidraget.

Energimyndigheten fick problem när Energikontoret i Mälardalen, den tilltänkta mottagaren av det statliga stödet, skrev en alltför dålig bidragsansökan. I ett mejl till föreningen uppmanade en enhetschef på myndigheten föreningen att bättra på sin ansökan, skriver tidningen:

”Den särskilda utlysning vi gjorde kring befintliga nätverk, skapade vi enkom för att det skulle vara möjligt för er inom Föreningen Sveriges energikontor att komma in med en ansökan.”

Energikontoret i Mälardalen stod bakom ansökan som en del av Föreningen Sveriges Energikontor. Projektmedlen skulle användas för att samordna de olika avdelningarna i den övergripande föreningen.

”Eftersom vi inte har förutsättningar att bara rakt av ge er projektmedel så måste vi göra det genom utlysningar som är öppna och möjliga att söka för alla”, skrev enhetschefen på Energimyndigheten enligt Dagens Nyheter.

Enligt Dagens Nyheters uppgifter hjälpte Energimyndighetens handläggare senare till med att skriva om ansökan, efter ansökningstidens utgång.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén säger till tidningen att han har tillsatt en intern utredning:

”Jag har gett min internrevisor och chefsjurist i uppdrag att titta på det här. Uppdraget är att ta fram ett förslag på åtgärder för att vi inte ska hamna i den här situationen igen”, säger han till tidningen.

Robert Andrén tillträdde som generaldirektör för nio månader sedan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA