ESV vill se bättre kvalitetsuppföljning

STATSFÖRVALTNING2022-09-14
Ekonomistyrningsverket, ESV, vill att myndigheterna utvecklar sitt arbete med rättslig kvalitetsuppföljning. ESV har tagit fram ett metodstöd för att bidra till utvecklingen inom området.

Enligt ett pressmeddelande anser ESV att myndigheternas rättsliga kvalitetsuppföljningar av myndighetsbeslut bör bli mer transparenta och att erfarenhetsutbytet mellan myndigheterna bör öka. Framtagandet av ett metodstöd ses av ESV som ett första steg i utvecklingsarbetet.

För att främja lärandet inom området föreslår ESV olika typer av erfarenhetsutbyten. I ett första steg kommer ESV att arrangera ett antal frukostseminarier. ESV föreslår också att intresserade myndigheter organiserar återkommande erfarenhetsutbyten.

ESVs förslag om rättsliga kvalitetsuppföljningar har överlämnats till regeringen, och bygger på ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Rättslig kvalitetsuppföljning

Med rättslig kvalitetsuppföljning menar ESV en metod för att följa upp den rättsliga kvaliteten i (en utpekad del av) myndighetens verksamhet, som görs av, eller med stöd av juridisk expertis och som resulterar i en bedömning av den rättsliga kvaliteten. Rättslig kvalitet innefattar både huruvida beslut är materiellt korrekta vid beslutstillfället samt korrektheten i handläggningen av ärendet.

Källa: ESVs pressmeddelande

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.