EUs redovisning med tvekan godkänd

EU2019-10-08
EUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.

Enligt EU-revisionen ger EUs räkenskaper en ”sann och rättvisande bild” av EUs finansiella ställning. Men för tredje året i rad gör revisorerna ett uttalande med reservation om korrektheten i de finansiella transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. Enligt ett pressmeddelande innehåller merparten av EUs kostnader 2018 inga väsentliga fel och fel av avgörande betydelse förekommer inte längre inom de olika utgiftsområdena. Samtidigt finns det utmaningar inom utgiftsområden med hög risk, såsom landsbygdsutveckling och sammanhållning, säger revisorerna.

”Tack vare förbättringarna av den ekonomiska förvaltningen uppfyller EU nu höga krav i fråga om ansvarsskyldighet och insyn i användningen av offentliga medel. Vi förväntar oss att den nya kommissionen och medlemsstaterna fortsätter på den inslagna vägen”, kommenterar revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne i pressmeddelandet.

Revisorerna uppskattar att felprocenten i 2018 års kostnader ligger på 2,6 procent, att jämföra med 2,4 procent för 2017 och 3,1 procent för 2016. De fel som konstaterats fanns främst inom utgiftsområden med hög risk, bland annat landsbygdsutveckling och sammanhållning, där betalningar från EU ersätter stödmottagare för kostnader de haft. Det är enligt revisionen utgiftsområden med komplexa regler och kriterier som kan leda till fel.

”Ju krångligare reglerna är desto lättare blir det fel. Att granska en transaktion är ett rätt omfattande arbete. Vi går från ax till limpa. Från att kommissionen har beslutat om utbetalningar via till exempel Jordbruksverket och hur man hanterat det där och ut till enskilda lantbrukaren”, säger den svenska representanten i revisionen Eva Lindström, tidigare riksrevisor i Sverige, till Dagens Nyheter.

Under 2018 var EUs utgifter 156,7 miljarder euro. Det motsvarar 2,2 procent av medlemsstaternas sammanlagda offentliga utgifter. För att komma fram till revisionsuttalandet granskar revisorerna ett urval av transaktioner för uppskatta i vilken omfattning intäkterna och kostnaderna inom olika utgiftsområden innehåller fel.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

EU Ekonomi
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.