Extern finansiering av forskning ökar

HÖGSKOLEVERKET2003-06-26
Allt mer forskning och forskarutbildning finansieras idag med externa medel. På 20 år har andelen ökat från en tredjedel till dagens 55 procent. Det framgår ur Högskoleverkets nya årsrapport.

Universitetens och högskolornas intäkter för forskning fortsätter att öka: Sedan 1997 har ökningen i fast pris varit 15 procent och uppgick förra året till 21,8 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär en procent av den svenska BNP.

Enbart mellan 2001 och 2002 ökade intäkterna för forskning och forskarutbildningen med 4,5 procent. Den externa finansieringen står för nästan hela ökningen.

Mest av de externa anslagen ges till äldre universitet och fackhögskolor, som fått 90,4 procent. De nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro fick 2,8 procent av dessa externa forskningsanslag, medan de sex högskolorna med vetenskapsområden (Blekinge tekniska högskola, högskolan i Jönköping, Kalmar och Malmö, Mitthögskolan samt Mälardalens högskola), tillsammans fick 3,4 procent.

I början av 80-talet finansierades forskningen till två tredjedelar av fakultetsanslag och andra direkta statsanslag, medan den externa finansieringen stod för en tredjedel. År 2002 finansierades forskningen till 55 procent av externa medel.

Även om andelen direkta statsanslag har minskat är det ändå offentliga medel som dominerar finansieringen. Om man räknar med anslagen från olika forskningsstiftelser och EU står offentliga medel för 80 procent av finansieringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.