Extern finansiering av forskning ökar

HÖGSKOLEVERKET2003-06-26

Allt mer forskning och forskarutbildning finansieras idag med externa medel. På 20 år har andelen ökat från en tredjedel till dagens 55 procent. Det framgår ur Högskoleverkets nya årsrapport.

Universitetens och högskolornas intäkter för forskning fortsätter att öka: Sedan 1997 har ökningen i fast pris varit 15 procent och uppgick förra året till 21,8 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär en procent av den svenska BNP.

Enbart mellan 2001 och 2002 ökade intäkterna för forskning och forskarutbildningen med 4,5 procent. Den externa finansieringen står för nästan hela ökningen.

Mest av de externa anslagen ges till äldre universitet och fackhögskolor, som fått 90,4 procent. De nya universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro fick 2,8 procent av dessa externa forskningsanslag, medan de sex högskolorna med vetenskapsområden (Blekinge tekniska högskola, högskolan i Jönköping, Kalmar och Malmö, Mitthögskolan samt Mälardalens högskola), tillsammans fick 3,4 procent.

I början av 80-talet finansierades forskningen till två tredjedelar av fakultetsanslag och andra direkta statsanslag, medan den externa finansieringen stod för en tredjedel. År 2002 finansierades forskningen till 55 procent av externa medel.

Även om andelen direkta statsanslag har minskat är det ändå offentliga medel som dominerar finansieringen. Om man räknar med anslagen från olika forskningsstiftelser och EU står offentliga medel för 80 procent av finansieringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA