Få miljöbilar hos statens myndigheter

MILJÖ2021-05-03

Bara fyra av tio bilar som myndigheterna köpt och leasat under 2020 var miljöbilar, enligt en redovisning från Transportstyrelsen. När andra bilar än miljöbilar har införskaffats saknas acceptabla skäl för avsteg från kraven i en majoritet av fallen, enligt Transportstyrelsen.

Enligt Transportstyrelsen kan orsaken till att myndigheterna inte följer de nya regler om miljöbilar som införts under 2020 vara att de inte klarat att ställa om till de nya striktare miljökrav som ställs på dem.

Sammanlagt 211 av statens myndigheter är skyldiga att rapportera om sina bilinvesteringar. 205 av dem har lämnat en redovisning till Transportstyrelsen. Rapporteringen visar att 298 bilar köpts in eller leasats av myndigheterna under 2020. Av dessa är 254 personbilar och 44 lätta lastbilar. 121 är miljöbilar, 177 är det inte. För 18 av icke-miljöbilarna har den ansvariga myndigheten haft godtagbara skäl för avsteg, men för 159 bilar saknas acceptabla skäl, skriver Transportstyrelsen.

”Det kan förklaras av att många myndigheter inte hunnit ställa om till de nya, striktare miljökrav som började gälla under 2020”, konstaterar utredaren Josefine Montelius vid Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

De nya reglerna började gälla den 1 juli 2020. Syftet är att främja användningen av miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Med miljöbil menas en personbil eller en lätt lastbil som uppfyller kraven om klimatbonus.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA