Bild: Alexander Armiento

Facket räknar med extra lönesatsningar i höst

KRIMINALVÅRDEN2023-09-14

Efter budgetbeskedet att Kriminalvården kan få rejäla tillskott räknar STs avdelningsordförande Joachim Danielsson med att myndigheten genomför lönesatsningar utöver den ordinarie revisionen redan i höst. ”Det ser jag som en självklarhet”, säger han.

Beskedet att regeringen vill tillföra Kriminalvården ytterligare 7 miljarder kronor de kommande tre åren välkomnas av Joachim Danielsson, STs avdelningsordförande på myndigheten.

Han menar, liksom generaldirektören Martin Holmgren, att medlen är nödvändiga för att Kriminalvården ska kunna förstärka sin förmåga att rekrytera och behålla medarbetare.

– Anslagsökningen behövs. Ska vi klara expansionen och möta framtidens behov måste vi minska den höga andelen personal som avslutar sin anställning inom Kriminalvården. Vi har inte råd att hamna i en ”brain drain”, säger Joachim Danielsson.

Arbetsgivaren och de fackliga parterna bör nu skyndsamt sätta sig ned för en gemensam översyn av lönebilden och löneutvecklingen på myndigheten, anser han.

– Vi behöver tillsammans se vilka former och vilken typ av lönestrategiska förflyttningar som krävs för att vi på bästa sätt ska kunna behålla personal, säger Joachim Danielsson.

Förra året genomförde Kriminalvården en särskild lönesatsning på erfarna kriminalvårdare och frivårdsinspektörer i samband med lönerevisionen. Utöver det generella lönepåslaget sköt arbetsgivaren då till ett belopp motsvarande 500 kronor i månaden per kriminalvårdare och 300 kronor i månaden per frivårdsinspektör, som fördelades i lokala löneförhandlingar till anställda som arbetat fem år eller mer i yrket.

Kriminalvården har aviserat att man i år vill gå vidare med lönejusteringar utöver den ordinarie lönerevisionen för att höja lönerna ytterligare för dessa yrkesgrupper, förutsatt att myndigheten får de budgetmedel som man begärt.

Efter beskedet att regeringen även avser att skjuta till 450 miljoner kronor till Kriminalvården i höständringsbudgeten, anser Joachim Danielsson att det är självklart att sådana lönesatsningar ska genomföras redan i år.

Han håller med om att det är viktigt att satsa på kriminalvårdare och frivårdsinspektörer, men betonar att det finns flera andra grupper som inte får glömmas bort.

– Jag ser gärna att vi skapar ett lönestrategiskt arbete som omfattar hela myndighetens personal. Annars är risken att vi inte klarar att ro i land hela vårt uppdrag, säger Joachim Danielsson.

Publikt har sökt Kriminalvården som skriftligen svarar att man just nu avvaktar budgetpropositionens offentliggörande den 20 september. Därefter, när myndigheten har fått en klarare bild av hur budgeten beräknats, kommer arbetsgivaren att ta ställning till hur de aviserade anslagsökningarna ska användas för att stärka myndighetens kompetensförsörjning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA