Bild: Privat, Getty Images

Fackets krav har lett till minskade utsläpp från resor

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN2024-04-09

Innan pandemin skedde den övervägande delen av alla resor mellan Folkhälsomyndighetens kontor i Stockholm och Östersund med flyg. Sedan dess har myndigheten tagit fram utsläppsmål och infört nya riktlinjer för tjänsteresor, något facket drivit på. Under 2023 minskade utsläppen från resorna med 75 procent.

Med nya utsläppsmål och den digitaliserade möteskultur som växt fram under pandemin som argument tog ST tillsammans med Saco-S inom Folkhälsomyndigheten förra året initiativ till att revidera myndighetens riktlinjer för tjänsteresor.

– Under pandemin såg vi att resandet gick ned till ett minimum. Men 2022 kom plötsligt en resepeak, det var som att allt resande som inte gjordes under pandemin skulle tas igen, säger Jim Werngren om anledningen till fackens initiativ.

Han poängterar att även arbetsgivaren tyckte att det var en god idé att se över myndighetens riktlinjer för tjänsteresor.

Fackens ingång i förhandlingarna var att alla inrikes resor skulle ske med tåg.

– Men det var lite för magstarkt, i stället landade vi i formuleringen att ”för att bidra till myndighetens miljömål bör tågresor i första hand väljas”, berättar Jim Werngren.

För att de anställda ska stimuleras att ta tåget förhandlade facket redan 2018 fram en tågpremie i myndighetens reseavtal. Den innebär att den anställde får 550 kronor för varje tågsträcka på 50 mil eller mer, vilket blir 1100 kronor för en resa fram och tillbaka mellan kontoren i Stockholm och Östersund. Tillägget är skattepliktigt och betalas ut med lönen.

– Många medlemmar har också uttryckt önskemål om att kunna resa under dagtid och boka en hotellnatt i de fall nattåg inte är ett alternativ, vilket vi tog med oss i överläggningarna. Ska man vara framme tidigt på dagen finns nu båda möjligheterna i den nya riktlinjen – antingen att åka nattåg med egen kupé, eller att åka kvällen innan och övernatta på hotell, säger Jim Werngren.

Under förra året minskade Folkhälsomyndigheten utsläppen från tjänsteresor med 75 procent.

– Det finns kanske vissa som undrar varför vi fokuserar på flygresorna i arbetet med utsläppsminskningar, men 98 procent av våra koldioxidutsläpp på myndigheten kommer från flygresor. Jag skulle tro att det är likadant på flera andra myndigheter.

För att ytterligare minska incitamenten att resa med flyg i tjänsten har facken på Folkhälsomyndigheten lyckats driva igenom ett förbud mot att samla privata bonuspoäng på flygresor.

– Jag är väldigt tacksam att vi fick igenom det, inte bara av klimatskäl. Det ser inte bra ut om statliga arbetsgivare låter anställda använda privata bonusmedlemskap hos exempelvis flygbolag för att samla poäng på tjänsteresor. Som offentliganställd är det viktigt att inte misstänkas för att skaffa sig otillbörliga förmåner eller stå i lojalitet till en särskild aktör, säger Jim Werngren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA