Bild: Eva Edsjö, Roland Magnusson/Mostphotos

Facklig kritik mot nya arbetsmiljöregler

ARBETSMILJÖ2023-10-26

TCO riktar skarp kritik mot Arbetsmiljöverket med anledning av det nya regelverk för arbetsmiljöarbetet som myndigheten tagit fram. ”Vi har uppmärksammat myndigheten på bristerna utan gehör, vilket är oroande och uppseendeväckande”, skriver arbetsmiljöutredaren Martine Syrjänen Stålberg i en debattartikel.

TCO har identifierat flera brister i de nya arbetsmiljöföreskrifter som tagits fram av Arbetsmiljöverket, skriver Martine Syrjänen Stålberg i en debattartikel i Arbetsvärlden. Strykningar och omformuleringar i det nya regelverket innebär enligt TCO att viktiga värden försvagas. Till exempel har enligt TCO nödvändiga punkter strukits, bland annat om medarbetarnas rätt till information, kunskap och stöd samt om skyddsombudens rätt att delta.

”Nu när de nya arbetsmiljöföreskrifterna beslutats av myndigheten är vi besvikna, men måste se framåt, och jobba på utifrån de nya förutsättningarna”, skriver Martine Syrjänen Stålberg.

Enligt debattartikeln har regelverket blivit mer otydligt och svårläst när hänvisningar mellan olika delar har strukits. Det har också blivit luddigare när viktiga allmänna råd har skurits ned.

”Vi vill uppmana till vaksamhet på upplevda försämringar i lagtillämpningen framöver, eftersom skyddsnivån enligt myndigheten som sagt ska vara intakt”, skriver Martine Syrjänen Stålberg.

Hon uppmanar också de fackliga organisationerna att uppdatera eventuella arbetsmiljömaterial under den ett år långa övergångsperioden innan det nya regelverket träder i kraft 1 januari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA