Hård kritik mot Arbetsmiljöverkets förslag till ny struktur för föreskrifter

ARBETSMILJÖVERKET2021-01-12
Flera remissinstanser går hårt åt Arbetsmiljöverkets förslag på ny struktur för sina föreskrifter och allmänna råd. TCO skriver i sitt remissvar att Arbetsmiljöverket visar en bristande förståelse för den svenska modellen och att förändringarna skulle försvåra arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket ser just nu över strukturen för sina föreskrifter och allmänna råd. Anledningen är att det nuvarande regelverket har vuxit fram under lång tid och blivit något av ett lapptäcke. Myndigheten konstaterar bland annat att regelverket i sin nuvarande form innehåller språkliga skillnader, onödiga dubbelregleringar samt att de allmänna råden hanterats på olika sätt beroende på när i tiden de tillkommit.

Nyligen presenterades ett förslag på hur det förändrade regelverket skulle kunna se ut. I det nya förslaget, som precis varit ute på remiss, har Arbetsmiljöverket sorterat in de cirka 2 300 paragraferna i en ny struktur. 67 olika hälften med föreskrifter har blivit 14, myndigheten har samtidigt gjort en språklig bearbetning av texterna och sett över de allmänna råden.

Men den nya strukturen faller inte i god jord hos en del av remissinstanserna. Arbetsgivarverket välkomnar visserligen myndighetens intentioner men konstaterar samtidigt att den föreslagna strukturen leder till ”mycket bläddrande och letande” samt att den önskade överblickbarheten inte når fram.

Myndigheten uttrycker samtidigt en önskan om att Arbetsmiljöverket ökar takten i sitt digitaliseringsarbete och på så sätt underlättar sökmöjligheterna i föreskrifterna.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, går också hårt åt de föreslagna förändringarna i sitt remissvar. Centralorganisationen skriver bland annat att man önskat ett större inflytande över arbetet, samt att förslaget visar på en bristande förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellens särart och parternas roll och funktion.

Likt Arbetsgivarverket anser TCO att den nya strukturen blivit svårare att orientera sig i och skulle göra arbetet besvärligare för skyddsombud.

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, är inne på samma spår och skriver att den nya strukturen skapar förvirring. OFR ser positivt på ambitionen från Arbetsmiljöverket men tycker inte att resultatet lever upp till förväntningarna. Man konstaterar att arbetet med att utveckla regelverket borde delats upp i flera steg och att nuvarande förslaget är överarbetat men samtidigt ofärdigt.

Arbetsmiljöverket kommer nu att gå igenom remissvaren. Myndighetens ambition är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft första kvartalet 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.