Får löneavdrag efter distansarbete i Spanien

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-04-05

En anställd vid Försäkringskassan jobbade i Spanien under sommaren förra året, trots att myndigheten inte tillåter distansarbete från utlandet. Nu får den anställde 30 dagars löneavdrag.

Det var sommaren 2021 som den anställde vid Försäkringskassan tog med sig sin tjänstedator för att studera och arbeta i Spanien, trots att hen kände till att Försäkringskassan inte tillåter att medarbetare distansarbetar utomlands. Den anställde bröt också mot myndighetens riktlinjer gällande säkerhet när hen lämnade ifrån sig sin tjänstedator vid flygsäkerhetskontrollerna.

Att myndigheten vid tillfället uppmanade till hemarbete på grund av restriktionerna under pandemin innebar inte att arbetsgivaren hade öppnat upp för distansarbete utomlands, enligt beslutet i Försäkringskassans personalansvarsnämnd.

I myndighetens utredning av händelsen har den anställde medgivit att hen medvetet har brutit mot Försäkringskassans riktlinjer och även undanhållit för arbetsgivaren att hen har jobbat i ett annat land. Som skäl till detta anför den anställde en svår privat situation. Personen har dock inte pratat med sin chef om detta.

I sitt beslut skriver personalansvarsnämnden att den anställde åsidosatt sina skyldigheter i anställningen genom att medvetet nonchalera arbetsgivarens riktlinjer och förbud för att uppnå privata syften. Agerandet måste anses som graverande och innebär en allvarlig förtroendeskada, enligt personalansvarsnämnden, som därför beslutat om en disciplinpåföljd i form av 30 dagars löneavdrag för den anställde. Vid fortsatt misskötsamhet kan personen skiljas från sin anställning.

Eftersom arbetsgivaren inte har känt till medarbetarens privata omständigheter har dessa inte påverkat personansvarsnämndens bedömning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA