Annons:

Färre än beräknat fick omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING2024-02-12

Nästan 5 200 personer studerade med omställningsstudiestöd under 2023, vilket är 3 600 färre än budgeterat. Drygt 15 000 sökande fick avslag, visar Centrala studiestödsnämndens officiella statistik.

I januari 2023 gjordes de allra första utbetalningarna av det nya omställningsstudiestödet. Totalt fick 5 191 personer ta del stödet, skriver Centrala studiestödsnämnden, CSN. De allra flesta, 70 procent, var heltidsstuderande och studerade på eftergymnasial nivå. Majoriteten var mellan 40 och 49 år, men ungefär 500 var över 55 år.

”Intresset har varit stort från ett stort åldersspann. Av det vi ser från det första året är de allra flesta som fått omställningsstudiestöd kvinnor, boendes i storstadsområden och med en årsinkomst på mellan 300 000 kr och 500 000 kr. Statistikunderlaget är fortfarande ungt och troligen kommer det att förändras de kommande åren”, konstaterar analytikern Sofia Lennerth i ett pressmeddelande.

De vanligaste utbildningsanordnarna har varit yrkeshögskola och universitet/högskola. 46 procent av dem som fått omställningsstudiestöd har gått på yrkeshögskola, 43 procent på universitet/högskola.

”Yrkeshögskoleutbildningar fungerar bra med omställningsstudiestödet, då många är på ett år, och det är också så länge du kan få omställningsstudiestöd på heltid. Yrkeshögskoleutbildningarna har även en nära förankring till arbetsmarknaden, vilket i många fall leder till jobb efter studierna”, framhåller Sofia Lennerth.

CSN konstaterar att söktrycket varit mycket stort under det första året. Många sökande har fått vänta länge på besked. Majoriteten har inte uppfyllt villkoren för stödet, vilket lett till att de fått avslag. Enligt CSN har myndigheten inte hunnit bevilja så många ansökningar som man hoppats.

”Budgeten för 2023 beräknades räcka till 8 800 studerande och vi hann med 5 200 personer. Totalt har över 15 000 personer fått avslag. Vi har förhoppningar om en högre takt framöver, inte minst genom de regelförenklingar för omställningsstudiestödet som nu är på remiss”, kommenterar Joacim Strömblad, utredare på CSN, statistiken.

Så många fick omställningsstudiestöd 2023  

Under 2023 fick 5 191 personer omställningsstudiestöd.

  • 3 254 kvinnor
  • 1 937 män

Vanligaste åldersspannen

  • 35–39 år: 849 personer
  • 40–44 år: 1 421 personer
  • 45–49 år: 1 087 personer

Vanligaste studietakt

  • 50 procent: 720 personer
  • 75 procent: 675 personer
  • 100 procent: 3 828 personer

Källa: CSN

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA