Bild: Getty Images, Avenirphotos/Mostphotos

Nästan 10 000 sökte studiestöd första dygnet

OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD2024-04-03

Närmare 10 000 ansökningar om omställningsstudiestöd kom in till Centrala studiestödsnämnden, CSN, under det första dygnet efter att myndigheten öppnat för nya ansökningar.

Vid midnatt 1 april öppnade den fjärde ansökningsomgången för omställningsstudiestödet, som gäller studier under höstterminen 2024. Den första ansökan kom in fem minuter efter tolvslaget, enligt ett pressmeddelande från CSN. Totalt skickades 9 953 ansökningar in under det första dygnet.

Från 1 april gäller de förändrade regler för omställningsstudiestödet som regeringen beslutat om efter begäran från CSN. Syftet med de nya reglerna är enligt regeringen att spara tid i CSNs handläggning och underlätta för den sökande. CSN ska kunna göra fler maskinella prövningar av ansökningar, vilket ska göra att handläggningen går snabbare. De nya reglerna ska också ge fler studerande förtur till ytterligare stöd. De gör det bland annat möjligt att göra en tilläggsansökan för att gå från studier på deltid till heltid utan att hamna sist i kön.

Omställningsstudiestödet kan sökas av personer mellan 27 och 62 år som vill vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde eller skola om sig. Stödet lanserades i oktober 2022 och intresset har varit stort. CSN har haft svårt att hantera den stora mängden ansökningar.

Beslut om omställningsstudiestöd fattas i den turordning ansökningarna kommer in till CSN och bevliljas så länge anslaget räcker. För 2024 är anslaget 2,84 miljarder kronor. Det beräknas räcka till 11 500 heltidsstuderande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA