Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Reglerna för omställningsstudiestöd förenklas

OMSTÄLLNING2024-03-01

Regeringen har beslutat att ändra reglerna för omställningsstudiestödet. Ändringarna, som träder i kraft 1 april, bygger på förslag som lämnats av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att regelförändringarna görs för att möta det stora intresset för omställningsstudiestödet. De ska bidra till kortare handläggningstider och mer automatiserade processer hos CSN. Samtidigt skickar regeringen också ut andra ändringsförslag, som kräver förändrad lagstiftning, på remiss.

”Det är angeläget att förslag som förenklar handläggningen av omställningsstudiestödet kan komma på plats så snart som möjligt. Stödet fyller en viktig funktion för dem som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden och därmed för samhällets och näringslivets kompetensförsörjning”, kommenterar utbildningsminister Mats Persson, L, regeringens beslut i pressmeddelandet.

På uppdrag av regeringen tog CSN under hösten förra året fram förslag på regelförändringar inom omställningsstudiestödet. Det är de som ligger till grund för regeringens beslut, som innebär att fler studerande än i dag kan få förtur till ytterligare stöd. Det blir bland annat möjligt att göra en tilläggsansökan för att gå från studier på deltid till heltid utan att hamna sist i kön. Detta kommer enligt pressmeddelandet att spara tid i CSNs handläggning och underlätta för den sökande.

Regeringens beslut innebär också en förändring av hur ramtiden för arbetsvillkoret ska beräknas. Det gör det möjligt för CSN att göra fler maskinella prövningar av ansökningar, vilket kommer att göra att handläggningen går snabbare. Det ska också göra det lättare för den sökande att bedöma och förutse rätten till stöd.

Ändringarna träder i kraft 1 april i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA