Bild: CSN

CSN vill ha enklare regler för omställning

OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖD2023-11-15

Centrala studiestödsnämnden, CSN, föreslår flera förenklingar av reglerna för omställningsstudiestödet i syfte att kunna korta handläggningstiderna och ge snabbare besked till de sökande. ”Handläggningsläget är akut och många väntar på besked”, konstaterar utredaren Joacim Strömblad i ett pressmeddelande.

CSN fick tidigare i höst regeringens uppdrag att ta fram förslag till regelförenklingar för omställningsstudiestödet. Enligt myndighetens pressmeddelande väntas förslagen ge kortare handläggningstider och snabbare besked till alla som ansöker om omställningsstudiestöd.

”Nya regler som underlättar prövningen behöver snabbt komma på plats för att inte situationen ska förvärras ytterligare”, understryker Joacim Strömblad, utredare på CSN.

Att reglerna för omställningsstudiestödet är krångliga har enligt CSN varit en bidragande orsak till de utdragna handläggningstiderna. Myndigheten har upprepade gånger vänt sig till regeringen och begärt att de ska ändras. I september fick CSN ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på förenklingar som skulle göra det möjligt att öka takten i handläggningen och i större utsträckning automatisera prövningen. Nu har CSN lämnat över sina förslag till regeringen.

”Efter ett års erfarenhet av att handlägga omställningsstudiestödet ser vi öppningar för förenklingar i regelverket som skulle underlätta vår prövning. Reglerna blir mer schabloniserade, vilket gör det möjligt att automatisera mer och minska det manuella arbetet. Vi tror också att det ger en ökad förutsägbarhet för den som ska söka, och även att tröskeln för att få omställningsstudiestöd sänks något”, kommenterar Joacim Strömblad myndighetens förslag i pressmeddelandet.

Enligt CSN är etableringsvillkoret ett av de mest tidskrävande momenten i prövningen. För att uppfylla villkoret ska den sökande ha jobbat minst 16 timmar i veckan under 8 av de senaste 14 åren. CSN föreslår nu att detta enbart ska kontrolleras genom löneuppgifter och utan att det behöver tas hänsyn till faktiskt arbetad tid.

En annan förenkling som CSN föreslår är att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om den sökandes sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fem månader innan studiestart i stället för tre månader innan som dagens regler föreskriver. Det innebär att Försäkringskassan i många fall kan besluta om inkomst direkt när en person söker omställningsstudiestöd.

I pressmeddelandet framhåller Joacim Strömblad att den nuvarande situationen är mycket problematisk:

”Handläggningsläget är akut och många väntar på besked. De kommande åren kommer omställningsstudiestödet att vara ett viktigt stöd för många när lågkonjunkturen förutspås bli djupare. Ännu fler personer väntas också söka omställningsstudiestöd när anslaget ska öka.”

För att inte situationen ska förvärras ytterligare vill CSN att nya regler ska finnas på plats inför den ansökningsomgång som börjar 1 oktober 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA