Utbildningens längd skäl till många avslag

OMSTÄLLNING2023-09-27

En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild på Centrala studiestödsnämnden, CSN.

I ett pressmeddelande redovisar CSN en granskning av det första årets beslut om omställningsstudiestöd. Många har sökt omställningsstudiestöd, men de allra flesta får avslag. De vanligaste skälen är att utbildningen antingen är för lång eller kort, visar granskningen.

Totalt har 16 procent av de ansökningar om omställningsstudiestöd som kom in under första ansökningsomgången, som inleddes i oktober förra året, blivit beviljade.

Regelverket för omställningsstudiestödet reglerar hur lång den utbildning man söker stöd för får vara. Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång.

”För personer yngre än 40 år, som står för hälften av alla ansökningar, får omställningsstudiestöd bara lämnas för en utbildning som är som längst 80 veckor, och det var något som många inte uppmärksammade. För nästan tre av tio var det tvärtom, utbildningen var istället för kort”, konstaterar analytikern Linnea Morild i pressmedelandet.

Om något av villkoren inte uppfylls avslås ansökan. Det kan enligt CSN dessutom finnas fler villkor som inte uppfylls än de som framkommer i avslagsbeslutet.

1 oktober öppnar CSN för ansökningar om omställningsstudiestöd för vårterminen 2024. CSN uppmanar alla att som överväger att söka stödet att kontrollera villkoren på myndighetens webbplats, bland annat genom ett självtest.

Fakta – Tre vanligaste skälen för avslag

1.       Utbildningen är för lång
Omställningsstudiestöd får bara lämnas för utbildningar som är som mest 80 veckor på heltid om personen är under 40 år. För personer äldre än 40 år finns ingen övre gräns. Fyra av tio ansökningar avslogs på grund av detta och är vanligast för utbildningar på universitet/högskola.

2.       Utbildningen är för kort
Om studierna påbörjades innan 1 januari 2023 så kan inte omställningsstudiestöd lämnas om utbildningen är kortare än 80 veckor. Detta enligt övergångsbestämmelserna för stödet. Nästan tre av tio ansökningar avslogs på grund av detta, och hälften av de sökande var över 40 år.

3.       Arbetsvillkoren
Omställningsstudiestöd får bara lämnas om den sökande har arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna och åtta år de senaste 14 åren. Två av tio ansökningar nekades för att detta villkor inte uppfylldes.

Källa: CSN

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA