Bild: Fredrik Hjerling

Besparingskrav väntas inte påverka handläggning av stöd

STATSBUDGET2023-09-22

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Redan i början av september aviserade regeringen att budgetpropositionen för nästa år skulle innehålla ett tillskott på 50 miljoner kronor till Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att myndigheten ska kunna anställa fler handläggare som kan jobba med omställningsstudiestödet och därmed korta handläggningstiderna. Regeringens förslag innebär också att 10 miljoner kronor ska tillföras redan hösten 2023.

Löftet kom efter kritik både inifrån myndigheten och från arbetsmarknadens parter, som framhöll att det nya stödet som ska ge yrkesverksamma möjlighet att studera var en del av de så kallade las-överenskommelsen, där facken accepterade försämringar i anställningsskyddet.

Statsbudgeten innehåller dock ett besparingskrav på 1 procent av förvaltningsanslaget som gäller de flesta myndigheter, inklusive CSN. För CSNs del handlar det om drygt 11 miljoner kronor. Men enligt CSNs generaldirektör Christina Forsberg kommer den neddragningen inte att påverka möjligheterna att rekrytera handläggare till omställningsstudiestödet.

– Tillskottet ska gå till omställningsstudiestödet. Regeringen har hörsammat oss, och vi är tacksamma. Det skulle vara väldigt konstigt om vi använde pengarna till annat, säger hon.

Däremot kommer sparbetinget enligt henne att påverka annan verksamhet inom CSN, och ett arbete med att analysera detta pågår nu.

– Vi kan ännu inte säga om det handlar om längre svarstider i telefon och längre handläggningstider, eller om vi kanske måste lägga något åt sidan. Det är helt klart att vi måste prioritera, säger Christina Forsberg.

När det gäller omställningsstudiestödet har CSN också framfört önskemål om att förenkla reglerna, för att på så sätt minska den manuella handläggningen. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att återkomma med förslag i november.

STs avdelningsordförande Anneli Gårdbäck har tidigare sagt till Publikt att den höjning av anslaget som regeringen föreslagit inte räcker. Fram till 2025 tillförs myndigheten sammalagt 110 miljoner kronor, men CSN hade begärt det dubbla, 250 miljoner kronor. Det nya sparkravet på 11 miljoner kronor innebär ett ”väldigt tråkigt läge”, säger hon:

– Det är konstigt att man ger ett extra anslag för i år med den ena handen och tar tillbaka motsvarande med den andra, även om det inte kommer att drabba just omställningsstudiestödet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statsbudgeten CSN
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA